Anmälan till konferensen

Anmälan till konferensen Att undervisa i terminologi –
utmaningar och möjligheter
.

  Konferensen, jag deltar
  i hela konferensen 23–24 majbara på eftermiddagen 23 majannan kombination (beskriv i kommentaren)

  Måltider, jag vill vara med på
  lunch 23 majmiddag 23 majlunch 24 maj

  Mat: eventuell överkänslighet/diet

  Övrigt
  Jag är medlem i Terminologifrämjandet
  Jag är seminarieledare/föreläsare på konferensen

  Kommentar