Medmod AB

Vi har konsulter inom terminologi, informatik och artificiell intelligens.

Om verksamheten

Vi arbetar tvärvetenskapligt för att hjälpa myndigheter och organisationer att arbeta med sin terminologi, strukturera och analysera information. Vi har mer än 20 års erfarenhet inom ovan nämnda områden och våra terminologer har tidigare arbetat på Terminologicentrum TNC.

Vi erbjuder såväl traditionellt terminologiarbete som terminologiskt medveten begrepps- och informationsmodellering för att säkerställa att vedertaget fackspråk används, vilket skapar förutsättningar för semantisk interoperabilitet i IT-lösningar. Detta gör vi med hjälp av begreppsanalys tillsammans med ämnesexperter ute i verksamheterna. Vi hjälper till att formulera entydiga definitioner och att välja lämpliga termer. Vi baserar terminologiarbetet på standarden SS-ISO 704:2011 Terminologiarbete – Principer och metoder.

Kontaktuppgifter

Torbjörn Dahlin, VD: torbjorn.dahlin(a)medmod.se, 0708-950 470
Annika Asp, terminolog: Annika.asp(a)medmod.se, 0736-709 394
Stefano Testi, terminolog: Stefano.testi(a)medmod.se, 0730-854 200