Search Results for:


 • Från Tekniska nomenklaturсentralen till Terminologicentrum

  Här finns TNCs historia, från TNCs webbplats. (Ej klart!) 1935–1944 1945–1954 1955–1964 1965–1974 1975–1984 1985–1994 1995–2004 2005–2013 2014–2019

 • TNC-historia 1935–1944

 • TNC-historia 1945–1954

 • TNC-historia 1955–1964

 • TNC-historia 1975–1984

 • TNC-historia 1985–1994

 • TNC-historia 1995–2004

 • Vad hände med TNC?

  Här nedan följer en historieskrivning från oss som var med. Andra beskrivningar av händelseförloppet finns: Facköversättaren – Sveriges facköversättarförenings tidning: nr 3/18 (sida 30) och nr 4/18 (sida 16–18). Nätverket […]

 • CAG Mawell

  C.A.G Mawell levererar expertis inom verksamhetsnära utveckling och framtagande av digitala lösningar inom hälsa, vård och omsorg. Next-teamet inom C.A.G. Mawell är ett tvärprofessionellt team med expertis inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, […]

 • Medmod AB

  Vi har konsulter inom terminologi, informatik och artificiell intelligens. Om verksamheten Vi arbetar tvärvetenskapligt för att hjälpa myndigheter och organisationer att arbeta med sin terminologi, strukturera och analysera information. Vi […]