Search Results for:


 • TNC-historia 1955–1964

 • TNC-historia 1975–1984

 • TNC-historia 1985–1994

 • TNC-historia 1995–2004

 • Vad hände med TNC?

  Här nedan följer en historieskrivning från oss som var med. Andra beskrivningar av händelseförloppet finns: Facköversättaren – Sveriges facköversättarförenings tidning: nr 3/18 (sida 30) och nr 4/18 (sida 16–18). Nätverket […]

 • CAG Mawell

  C.A.G Mawell levererar expertis inom verksamhetsnära utveckling och framtagande av digitala lösningar inom hälsa, vård och omsorg. Next-teamet inom C.A.G. Mawell är ett tvärprofessionellt team med expertis inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, […]

 • Medmod AB

  Vi har konsulter inom terminologi, informatik och artificiell intelligens. Om verksamheten Vi arbetar tvärvetenskapligt för att hjälpa myndigheter och organisationer att arbeta med sin terminologi, strukturera och analysera information. Vi […]

 • Språkrådets terminologiverksamhet

  Språkrådet bygger nu upp en verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi. Två terminologer som tidigare arbetat vid TNC har anställts med titeln språkvårdare i fackspråk och terminologi: Åsa Holmér och […]

 • TNC-historia 2005–2013

  2013 TNC får nya uppdrag från några myndigheter, bland annat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och från Statistiska centralbyrån (SCB). MSB behöver reda ut ett antal begrepp som […]