brådskegrad

Fråga: är uttrycket brådskegrad en term? Det dök upp under en granskning av ett dokument.

Svar:Ja, det verkar vara det när det gäller sjuksköterskors sjukvårdsrådgivning på telefon. Man kan finna det på flera ställen, bland annat i en kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor som tagits fram av TRIHS (Föreningen för Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård), där följande definition finns: 'tidsintervall inom vilket den vårdsökande bedöms behöva komma under vård'.Exempelvis kan bedömningen innebära att den sjuke behöver omgående transport till sjukvård eller att den vårdsökande inte behöver ytterligare vårdkontakt alls.

Frågedatum: 2012-08-02


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.