byggledare

Fråga: Hur lyder definitionen på byggledare?

Svar:Den lyder 'byggherrens förtroendeman som leder byggprojektet från idé till färdig byggnad'. Byggledaren bör ansvara för byggadministrationen vars viktigaste moment är tidplanering, kalkylering, upphandling, uppföljning och kontroll. Byggledaren är som regel byggfackman.

Frågedatum: 1995-12-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning