carbon market, low-carbon technology

Fråga: Vad skall man kalla ”carbon markets” och ”low-carbon technologies” på svenska?

Svar:Vi har rekommenderat utsläppssnålt samhälle för low carbon economy, se TNC-aktuellt 2007:2. Carbon market handlar enligt Naturvårdsverket så gott som uteslutande om reglering av koldioxidutsläpp men kan även innefatta andra växthusgaser. Om man väljer koldioxidmarknad så väljer man en väldigt snäv term, väljer man växthusgasmarknad så vidgar man termens innehåll lite och allra vidast innehåll får man om man väljer termen utsläppsmarknad, som ju då blir en parallell till det vi rekommenderade för low carbon economy. Vår rekommendation blir alltså att du bör välja det snäva om det handlar enbart om koldioxid och/eller andra växthusgaser och det vida om det är svårt att fastställa vad som åsyftas.

Med low-carbon technologies kan man resonera på ungefär på samma sätt. Enligt Naturvårdsverket handlar det dock än så länge bara om koldioxidsnål eller koldioxidfri teknik, så välj någon av dessa två. För framtiden kan det vara också andra växthusgaser som åsyftas och då kan man kanske behöva tala om växthusgassnål teknik. Båda kan också behöva finnas parallellt.

Frågedatum: 2007-09-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning