kvarvarande avtal

Fråga: Vi upphandlar försäkringslösningar av försäkringsbolag som privatanställda tjänstemän kan välja genom att kryssa för ett bolag och en förvaltningsform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) på vår valblankett. Med dessa försäkringsbolag sluter vi ett förmedlingsavtal. Sedan har vi en annan typ av avtal med försäkringsbolag som vi i dag kallar ”svansavtal”. Det betyder att bolaget inte är valbart längre, men att det har varit valbart tidigare. Vi vill kalla dessa avtal något annat än ”svansavtal”. Har TNC något förslag?

Svar: Vi föreslår i första hand kvarvarande avtal, med uppföljningsavtal eller fortsättningsavtal som alternativ.

Frågedatum: 2013-11-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.