Våra senaste inlägg

självlåsning

Fråga: I en artikel om pneumatik finns ett par begrepp som är förbryllande: man talar om självlåsande, självhållande och självhämmande spänndon (som i det här fallet kan vara nästan vad som helst). Kan TNC reda ut skillnaden mellan dessa begrepp?

Svar:Enligt Nationalencyklopedin är självhämning och självlåsning synonymer och förklaras som 'fenomen orsakat av friktion i mekaniska anordningar'. Det finns både önskvärd och oönskad självhämning. Önskvärd självhämning kan förekomma i skruvförband och frihjul, och oönskad självhämning i bromsar och snäckväxlar. Termen självhållning definieras i en standard om reläer som 'tillstånd när ett relä hållmatas över egen kontakt efter tillslag'.

Frågedatum: 1995-10-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.