vårdcentral, hälsocentral

Fråga: Jag använder vårdcentral dagligen i mina översättningar. Av en slump kom det fram att det i vissa delar av det svenska språkområdet (bland annat i Österbotten och Jämtland) inte bara är så att man har ett annat namn för detta (hälsocentral), utan att man starkt avråder från att använda just vårdcentral. Enligt Socialstyrelsens termbank är termen i det här fallet vårdcentral, och det kommer inte upp några träffar alls på hälsocentral. Hur ska man tänka kring det här? Båda termerna används ju helt klart. Kan man i och med Socialstyrelsens termlista säga att vårdcentral är mer "rätt" om översättningen gäller medicinska texter som kommer att skickas kors och tvärs över landet mellan olika myndigheter? Eller ska man försöka se det som att om översättarna sitter i olika delar av landet, så måste översättningen få färgas av regionala skillnader? Svaret varierar ju i och med översättningens syfte, men det vore ändå intressant att höra hur ni skulle resonera.

Svar:Använd det etablerade vårdcentral utom i de fall den finlandssvenska ekvivalenten hälsocentral är vanligare, eventuellt i Österbotten. Generellt bör man använda sedan tidigare etablerade termer. Att inte göra det skapar onödig begreppsförvirring.

Frågedatum: 2012-06-11


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.