Bli/Förbli medlem

Terminologifrämjandet vänder sig till alla som har ett genuint intresse för fackspråk och terminologi, t.ex. yrkesverksamma terminologer, facköversättare, språkkonsulter, teknikinformatörer, verksamhetsarkitekter och informatiker.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Terminologifrämjandet genom att skicka en ansökan om medlemskap med:

  • kontaktuppgifter,
  • nuvarande sysselsättning och
  • (gärna) en rad om ditt terminologiintresse.

Skicka din ansökan i ett mejl till medlem(a)terminologiframjandet.se. Medlemskapet kostar 200 kr per år.

Förbli medlem – medlemsavgiften

Om du redan är medlem vill vi att du betalar medlemsavgiften 200 kr senast i mars varje år. Swish- respektive bankgironummer finns på sidan med kontaktvägar.