Bli (och förbli) medlem

Terminologifrämjandet vänder sig till alla som har ett genuint intresse för fackspråk och terminologi, t.ex. yrkesverksamma terminologer, facköversättare, språkkonsulter, teknikinformatörer, verksamhetsarkitekter och informatiker.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Terminologifrämjandet genom att skicka en ansökan om medlemskap via vårt ansökningsformulär. När du fått bekräftelse kan du betala medlemsavgiften, 200 kr.

Förbli medlem – medlemsavgiften

Om du redan är medlem vill vi att du betalar medlemsavgiften 200 kr senast i mars varje år. Swish- respektive bankgironummer finns på sidan med kontaktvägar.