Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste TF-nytt

Här skriver vi om nyheter i terminologivärlden.

 • Språkkonsulterna ägnar januaris språkbrev åt termer: "Bli medveten om era termer!"
 • I Språkrådets nya bok "Språkrådet rekommenderar" finns en artikel om fackspråk och termer: "Att göra termer begripliga. På hur många sätt kan man förstå observation?" (s. 105–118)
 • Ny antologi om Wüster och Wien-skolan (med artiklar på franska, engelska och tyska): Eugen Wüster et la terminologie de l'école de Vienne (av Danielle Candel, Didier Samain och Dan Savatovsky, ISBN 979-10-91587-18-1)
 • Terminens sista webbinarium (den 6 december kl. 17.30) kommer att handla om verksamhetsarkitektur och terminologi när Anita Jansson från Statens Fastighetsverk kommer och berättar.
 • Språkrådet söker terminolog (med översättningsinriktning)! (Ansökan senast 30 november.)
 • 19 oktober lanserades MSB:s termbank för informationssäkerhet! Genom termbanken uppfyller MSB inte bara språklagens § 12 utan skapar också förutsättningar för ett gemensamt fackspråk på informationssäkerhetsområdet. Läs mer på MSB:s webbplats!
 • Nu finns konferensrapporten, Nordterm 22: "Begreppsarbete och informationshantering" från förra årets Nordterm 2021, att läsa på Nordterms webbplats. En artikel behandlar Terminologifrämjandet (s. 62–64)
 • Missa inte höstterminens sista träff när Patrik Sternudd berättar om kravterminologi och webbplatsen kravterminologi.se, den 9 december kl. 17.30! Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • En intresserad skara fick höra Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläsa på temat "Vem vill ta hand om termerna?" den 30 november. Läs deras och andras artiklar i specialnumret av Terminology: https://benjamins.com/catalog/term.00059.pil.
 • Annica Johansson invigde Terminologifrämjandets höst-term-in med en underhållande och lärorik genomgång av hur arbetet med Effektfullts ordlista gått till. Missa inte nästa gång, 30 november, kl. 16.30, när Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläser på temat "Vem vill ta hand om termerna?" Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • Terminologifrämjandets höstprogram finns nu klart! Det blir intressanta föredrag om terminologi 28 oktober, 30 november och 9 december. Anmäl dig via evenemang(a)terminologiframjandet.se!
 • Linnéuniversitets kurs Terminologi i teori och praktik (15 hp) är öppen för sen anmälan om du missade att anmälda dig senast den 15 oktober.
 • Glöm inte att anmäla dig till vårens kurser i terminologi senast den den 15 oktober!: Terminologi i teori och praktik (Linnéuniversitet, 15 hp), Terminologi i teori och praktik (Göteborgs universitet, 7,5 hp) och Fackspråk och terminologi (TÖI, 7,5 hp).
 • Nästa specialnummer av tidskriften Terminology ska handla om covid-19, pandemin och terminologi. Abstrakt ska skickas in senast 31 oktober 2021.
 • Vid nästa VAKKI-seminarium (10–11 februari 2022) är ett av temana "terminologiskt ansvar". Abstrakt ska skickas in senast 10 december 2021.
 • Terminologifrämjandets sekreterare, Henrik Nilsson, deltog i E-hälsoinstitutets forskningsseminarier med en föreläsning om terminologi och e-hälsa. Föreläsningen kan ses här.
 • Nu går det att börja söka till vårens kurser på högskolor och universitet och i vår finns två kurser om terminologi: vid Linnéuniversitetet och vid Göteborgs universitet.
 • Ny intressant artikel om forskningen som bedrivs av Hans Landqvist, Nina Pilke och Niina Nissilä inom projektet Termer i tid – tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu och sedan och terminologi och TNCs arbete.
 • Vi minns Kjell Westerberg – mannen som bidrog till att bygga svenskt fackspråk
 • Nu finns inspelningen av Kara Warburtons presentation från den öppna medlemsträffen tillgänglig, läs mer.

Tidigare nyheter:

 • Terminologifrämjandets ordförande Anna-Lena Bucher och sekreterare Henrik Nilsson var inbjudna att moderera under konferensen Nordterm 2021 som för första gången ordnades digitalt av Sanastokeskus/Terminologicentralen i Finland. Henrik Nilsson höll även ett separat föredrag om Terminologifrämjandet.
 • Terminologifrämjandet ordnade träff (27 maj, k. 18) med terminologen Kara Warburton med anledning av hennes nyutkomna bok "The Corporate Terminologist".
 • Nya numret av Språkrådets bulletin Klarspråk (nr 1, 2021) har terminologi och fackspråk som tema!
 • Terminologifrämjandets årsstämma hölls via Zoom den 9 mars. Elisabeth Lindström Asperheim ställde inte upp till omval. Annika Asp valdes in som ny ledamot. Vid mötet beslutades även att medlemsavgiften är oförändrad, dvs. 150 kr per år.
 • Europeiska terminologiföreningen EAFT hade digitalt årsmöte den 25 november och Terminologifrämjandets sekreterare Henrik Nilsson omvaldes då till ordförande. I samband med årsmötet delades årets terminologipris ut och det gick till Delphine-Anne Rousseau för en avhandling (vid Université Lumière Lyon 2) om musikterminologi under 1600-talet. Valentina Georgieva fick ett hedersomnämnande för sin avhandling om bulgarisk och engelsk militärterminologi.
 • Språkrådet ordnade den 12 november 2020 ett seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata. Eftermiddagen ägnades åt Rikstermbanken och offentligt terminologiarbete. Presentationerna från seminariet finns att ladda ned på Språkrådets webbplats.
 • Nordterm 2021 anordnas, på distans, av Terminologicentralen TSK och Helsingfors universitet 31 maj–2 juni 2021. Temat är "Begreppsarbete och informationshantering".
 • Språktidningen har låtit experter utse århundradets 100 viktigaste språkhändelser. TNCs tillblivelse hamnar på plats 15 och TNCs nedläggning på plats 29.
 • Det finns fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till Linnéuniversitetets distanskurs "Terminologi i teori och praktik" (15 hp) som ges på halvfart med början i januari 2021.
 • Kerstin Lindmark, terminolog vid Scania, är ny ledamot i Terminologifrämjandets styrelse.
 • Terminologifrämjandets första medlemsträff äger rum den 20 februari 2020, se inbjudan.