Senaste TF-nytt

Här skriver vi om nyheter i terminologivärlden.

 • Université de Montréal har också mooc-kurser i terminologi – och första delen ("La terminologie : une discipline, de multiples applications") är gratis!
 • Terminologifrämjandet önskar alla medlemmar trevlig sommar! För den som vill läsa mer om terminologi finns nu presentationer och sammanfattning från NATO BILC-konferensen om terminologi som hölls i Stockholm tidigare i våras. Ett annat lästips är en ny avhandling om terminologi, "The Origin of Terms: Terminology as an Instrument of Knowledge in the 19th Century” som presenterades av Beatrice Raggazzini nyligen. Och har man semester kvar i september finns flera terminologikonferenser att besöka i Malaysia, Mongoliet eller Kuba! (Se vårt kalendarium!)
 • Terminologen Kara Warburton har lanserat egna minikurser i terminologihantering. Mer information och anmälan hos Termologic.
 • För den som missade Terminologifrämjandets terminologilärarkonferens i slutet av maj finns bildspel att titta på i efterhand. De nås via konferensprogrammet. En rapport från konferensen kommer senare.
 • Läroboken "Ordning och reda" av Nina Pilke och Anita Nuopponen har varit slut på förlaget, men finns nu gratis tillgänglig i en elektronisk version – som perfekt sommarläsning! (via Osuva): https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061250675
 • Språkrådet ordnar nytt seminarium om terminologiarbete inom offentlig sektor, den 13 maj kl. 13–15.
 • Missa inte Terminologifrämjandets nästa webbinarium, den 11 april kl. 17: "SAOB har kommit till Ö" då Eva Nordgren pratar om färdigställandet av SAOB, framtida planer och dess fackspråkliga innehåll. Anmäl dig genom att skicka e-post till evenemang@terminologiframjandet.se.
 • Gratis SIS-kurs för TF-medlemmar: Terminologifrämjandet är sedan 2023 medlem i standardiseringskommittén SIS/TK 115 där standarder som rör terminologi utarbetas, t.ex. ISO 704. SIS erbjuder nu Terminologifrämjandets medlemmar att gå kursen "Skriva standard – Fokus språk" utan kostnad (normalpris 2 450 kr exkl. moms). Kursen tar bl.a. upp standarders struktur och hur man uttrycker regler såsom krav och rekommendationer i standarder, men också kortfattat den begreppsbaserade metoden och principerna för terminologiarbete (som uttrycks i ISO 704). Deltagarna får även kunskap om hur termposter utformas och presenteras i standardi­serings­dokument och hur man undviker vanliga fel och fallgropar i termposter. Kursen kommer att genomföras via Zoom kl. 10–16 den 21 mars 2024. (Är du ännu inte medlem kan du bli det nu för 2024 och sedan vara med på kursen,)
 • Terminologifrämjandets årsmöte hålls den 19 mars 2024. Efter årsmötesförhandlingarna (för medlemmar) berättar Pia Westerberg och Niina Elomaa, specialsakkunniga från Valtioneuvoston kanslia/Statsrådets kansli om arbetet med NATO-terminologi (på svenska).
 • Nu finns forskningsöversikten "Termer i bruk?" från Språkrådet ute. Rapporten presenterar forskning och andra undersökningar om hur termer används i möten mellan experter och icke-experter.
 • Vi arbetar med vårens webbinarieprogram, men vill redan nu tipsa om en disputation om fackspråk: 9 februari disputerar Maria Johansson på avhandlingen" I samtal med Kronofogden: Hur myndighetsservice görs i språkliga möten mellan inringare och kundservicehandläggare". Mer detaljer i pressmeddelandet.

Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt år 2024!

 • Terminologifrämjandet firade 5 år med fint besök av Bodil Jönsson som föreläste om kunskap utifrån sin nya bok "Så fint att kunskap finns!" Och så fint att ni medlemmar fortsätter att stötta Terminologifrämjandet! Lär mer här.
 • Höstens första webbinarium går av stapeln den 12 oktober då Fabian Ståhl från Boverket berättar om den nya terminologiresursen Begreppsbanken.
 • En stor finsk terminolog har tyvärr lämnat oss: Heidi Suonuuti. Hon var en mycket viktig person för finskt och nordiskt terminologiarbete, författade "Terminologiguiden" och utvidgade genom definitionen den semiotiska triangeln till en begreppstetraeder. Sanastokeskus har publicerat en nekrolog över Heidi; vi minns henne också som "en orubblig utvecklare av och förespråkare för terminologi som alltid var redo att uppmuntra andra".
 • Nu finns några av TNC:s ordlistor (Energiordlista, Geologisk ordlista, Geoteknisk ordlista, Plan- och byggtermer, Rymdordlista, Skogsordlista) som öppna datamängder (TBX-format), både bland språkresurserna hos Isof och i Svensk Nationell Datatjänst (SDN).
 • Terminologifrämjandet har generöst fått några tygkassar från Kaleidoscope och det finns 3 stycken kvar. Vill du ha en? Skriv något om (och tagga) Terminologifrämjandet i sociala medier och meddela oss (+ postadress). Först till kvarn får en kasse! (Foto: Kaleidoscope)
 • Vill du läsa terminologilära i vår? Flera kurser kommer att ges och anmälan (till universitetskurserna) gör du senast 16 oktober (via antagning.se):
  ¤ "Terminologi i teori och praktik" (Linnéuniversitetet, avancerad nivå, förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande kunskaper, 15 hp, halvfart, distans)
  ¤ "Terminologi i teori och praktik" (Göteborgs universitet, avancerad nivå/forskarutbildningsnivå, förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande kunskaper, 7,5 hp, kvartsfart, distans)
  ¤ "Fackspråk, terminologi och översättning" (Uppsala universitet, halvfart, 7,5 hp)
  ¤ "Fackspråk och terminologi" (TÖI/Stockholms universitet, halvfart, 7,5 hp)
  ¤ Heldagskurser via CAG Consoden och Medmod.
 • Styrelsen håller på att planera höstens webbinarier och redan vet vi att det blir spännande föredrag från Tyskland och Boverket. Håll utkik efter vårt höstprogram!
 • Terminologifrämjandet önskar glad sommar med en ny terminologisk reflektion om "djurtermer" och uppdateringar, bl.a. nya tidningsklipp, i TNCs historia!
 • Terminologifrämjandets seminarium "Grupptyck" hölls på Språkrådet den 16 juni med deltagare från Finland, Island, Norge och Sverige. Inlägg varvades med diskussioner som visade hur mycket som är gemensamt i arbetssätt mellan länderna, och deltagarna enades om att diskussionerna om terminologiska arbetsgrupper bör fortsätta.
 • Vårens sista webbinarier går av stapeln den 30 maj (kl. 17.30) när Emma Görl och Anne Isberg från Kronofogden berättar om myndighetens terminologiarbete och den 8 juni (kl. 17.30) när Federica Vezzani och Giorgio Di Nunzio från Italien berättar (på engelska) om verktyget FAIRterm och om hur FAIR-principerna kan tillämpas i terminologiarbetet.
 • Terminologifrämjandet deltog i samtal om AI och terminologi anordnat av Interverbum Technology den 27 april. Se utdrag på Youtube!
 • Sedan 2023 är Terminologifrämjandet medlem i standardiseringskommittén Språk och terminologi (SIS/TK 115). Måndagen 17 april 2023 ordnar kommittén ett gratis frukostseminarium på temat "Standardöversättningar och översättningsstandarder" där Terminologifrämjandet är representerat bland talarna.
 • Terminologifrämjandet ordnar workshoppen "Grupptyck" om terminologiska arbetsgrupper i samband med Nordterm 2023 i Stockholm. Talare från Sverige, Finland, Norge och Island delar med sig av erfarenheter av arbete med terminologi i grupp. Workshoppen hålls på Språkrådet den 16 juni, kl. 09–12. Den är gratis, men antalet platser är begränsat. Anmälan via evenemang(a)terminologiframjandet.se!
 • Efter föreningens årsstämma är styrelsen densamma, men medlemsavgiften höjd till 200 kr.
 • Terminologifrämjandets föreningsstämma hålls (för medlemmar) den 28 mars kl. 17. Efter årsmötet (kl. 17.30) berättar Carl Strömbäck om Arbetsförmedlingens terminologiarbete och då är även icke-medlemmar välkomna. Anmäl dig genom att skicka ett brev till evenemang(a) terminologiframjandet.se!
 • Vårens första webbinarium äger rum den 9 maj kl. 18 och handlar om terminologiarbetet i Slovenien. Anmälan till evenemang(a) terminologiframjandet.se!
 • Gruppen "Språk och publicering" på Scania söker feriearbetare! Ansökan senast 6 mars!
 • På Linnéuniversitetet finns numer ett Centrum för fackspråk (CFS)!
 • Socialstyrelsen söker ny terminolog!
 • Boverket lanserar Begreppsbanken – en ny tjänst där Boverket samlar termer kopplade till plan och bygglagen, PBL. Begreppsbanken görs tillgänglig som både webbtjänst via Boverkets webbplats och som ett öppet API.
 • Uppsala universitet ordnar ny kurs i Fackspråk, terminologi och översättning vt 2024! (Sista anmälningsdatum16 oktober 2023)
 • Språkkonsulterna ägnar januaris språkbrev åt termer: "Bli medveten om era termer!"
 • I Språkrådets nya bok "Språkrådet rekommenderar" finns en artikel om fackspråk och termer: "Att göra termer begripliga. På hur många sätt kan man förstå observation?" (s. 105–118)
 • Ny antologi om Wüster och Wien-skolan (med artiklar på franska, engelska och tyska): Eugen Wüster et la terminologie de l'école de Vienne (av Danielle Candel, Didier Samain och Dan Savatovsky, ISBN 979-10-91587-18-1)
 • Terminens sista webbinarium (den 6 december kl. 17.30) kommer att handla om verksamhetsarkitektur och terminologi när Anita Jansson från Statens Fastighetsverk kommer och berättar.
 • Språkrådet söker terminolog (med översättningsinriktning)! (Ansökan senast 30 november.)
 • 19 oktober lanserades MSB:s termbank för informationssäkerhet! Genom termbanken uppfyller MSB inte bara språklagens § 12 utan skapar också förutsättningar för ett gemensamt fackspråk på informationssäkerhetsområdet. Läs mer på MSB:s webbplats!
 • Nu finns konferensrapporten, Nordterm 22: "Begreppsarbete och informationshantering" från förra årets Nordterm 2021, att läsa på Nordterms webbplats. En artikel behandlar Terminologifrämjandet (s. 62–64)
 • Missa inte höstterminens sista träff när Patrik Sternudd berättar om kravterminologi och webbplatsen kravterminologi.se, den 9 december kl. 17.30! Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • En intresserad skara fick höra Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläsa på temat "Vem vill ta hand om termerna?" den 30 november. Läs deras och andras artiklar i specialnumret av Terminology: https://benjamins.com/catalog/term.00059.pil.
 • Annica Johansson invigde Terminologifrämjandets höst-term-in med en underhållande och lärorik genomgång av hur arbetet med Effektfullts ordlista gått till. Missa inte nästa gång, 30 november, kl. 16.30, när Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläser på temat "Vem vill ta hand om termerna?" Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • Terminologifrämjandets höstprogram finns nu klart! Det blir intressanta föredrag om terminologi 28 oktober, 30 november och 9 december. Anmäl dig via evenemang(a)terminologiframjandet.se!
 • Linnéuniversitets kurs Terminologi i teori och praktik (15 hp) är öppen för sen anmälan om du missade att anmälda dig senast den 15 oktober.
 • Glöm inte att anmäla dig till vårens kurser i terminologi senast den den 15 oktober!: Terminologi i teori och praktik (Linnéuniversitet, 15 hp), Terminologi i teori och praktik (Göteborgs universitet, 7,5 hp) och Fackspråk och terminologi (TÖI, 7,5 hp).
 • Nästa specialnummer av tidskriften Terminology ska handla om covid-19, pandemin och terminologi. Abstrakt ska skickas in senast 31 oktober 2021.
 • Vid nästa VAKKI-seminarium (10–11 februari 2022) är ett av temana "terminologiskt ansvar". Abstrakt ska skickas in senast 10 december 2021.
 • Terminologifrämjandets sekreterare, Henrik Nilsson, deltog i E-hälsoinstitutets forskningsseminarier med en föreläsning om terminologi och e-hälsa. Föreläsningen kan ses här.
 • Nu går det att börja söka till vårens kurser på högskolor och universitet och i vår finns två kurser om terminologi: vid Linnéuniversitetet och vid Göteborgs universitet.
 • Ny intressant artikel om forskningen som bedrivs av Hans Landqvist, Nina Pilke och Niina Nissilä inom projektet Termer i tid – tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu och sedan och terminologi och TNCs arbete.
 • Vi minns Kjell Westerberg – mannen som bidrog till att bygga svenskt fackspråk
 • Nu finns inspelningen av Kara Warburtons presentation från den öppna medlemsträffen tillgänglig, läs mer.

Tidigare nyheter:

 • Terminologifrämjandets ordförande Anna-Lena Bucher och sekreterare Henrik Nilsson var inbjudna att moderera under konferensen Nordterm 2021 som för första gången ordnades digitalt av Sanastokeskus/Terminologicentralen i Finland. Henrik Nilsson höll även ett separat föredrag om Terminologifrämjandet.
 • Terminologifrämjandet ordnade träff (27 maj, k. 18) med terminologen Kara Warburton med anledning av hennes nyutkomna bok "The Corporate Terminologist".
 • Nya numret av Språkrådets bulletin Klarspråk (nr 1, 2021) har terminologi och fackspråk som tema!
 • Terminologifrämjandets årsstämma hölls via Zoom den 9 mars. Elisabeth Lindström Asperheim ställde inte upp till omval. Annika Asp valdes in som ny ledamot. Vid mötet beslutades även att medlemsavgiften är oförändrad, dvs. 150 kr per år.
 • Europeiska terminologiföreningen EAFT hade digitalt årsmöte den 25 november och Terminologifrämjandets sekreterare Henrik Nilsson omvaldes då till ordförande. I samband med årsmötet delades årets terminologipris ut och det gick till Delphine-Anne Rousseau för en avhandling (vid Université Lumière Lyon 2) om musikterminologi under 1600-talet. Valentina Georgieva fick ett hedersomnämnande för sin avhandling om bulgarisk och engelsk militärterminologi.
 • Språkrådet ordnade den 12 november 2020 ett seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata. Eftermiddagen ägnades åt Rikstermbanken och offentligt terminologiarbete. Presentationerna från seminariet finns att ladda ned på Språkrådets webbplats.
 • Nordterm 2021 anordnas, på distans, av Terminologicentralen TSK och Helsingfors universitet 31 maj–2 juni 2021. Temat är "Begreppsarbete och informationshantering".
 • Språktidningen har låtit experter utse århundradets 100 viktigaste språkhändelser. TNCs tillblivelse hamnar på plats 15 och TNCs nedläggning på plats 29.
 • Det finns fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till Linnéuniversitetets distanskurs "Terminologi i teori och praktik" (15 hp) som ges på halvfart med början i januari 2021.
 • Kerstin Lindmark, terminolog vid Scania, är ny ledamot i Terminologifrämjandets styrelse.
 • Terminologifrämjandets första medlemsträff äger rum den 20 februari 2020, se inbjudan.