Om terminologi

 • Länkar

  En lista med organisationer och nätverk samt terminologiska resurser. Organisationer och nätverk i Sverige Organisationer och nätverk i Norden Organisationer och nätverk i Europa Terminologiska resurser [Läs mer]


 • Läs mer (om terminologi)

  Här redovisar vi några källor till fördjupning i terminologiämnet. Terminologiguiden. En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik innehåller all grundläggande information om de moment som behövs för att framgångsrikt… [Läs mer]


 • Terminologi och fackspråk i korthet

  Terminologi betyder två saker. Det står å ena sidan för en samling ord och uttryck som ingår i ett fackområde – det som vi menar med till exempel ”medicinsk terminologi”.… [Läs mer]


 • Verktyg för terminologiarbete

  Terminologens verktyg är inte bara metodik för begreppsanalys, definitionsskrivning och termval. Det finns också en hel del tekniska verktyg som underlättar delar av terminologiarbetet. Särskilt användbara är verktyg för extraktion,… [Läs mer]