Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Läs mer (om terminologi)

Här redovisar vi några källor till fördjupning i terminologiämnet.

Terminologiguiden. En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik innehåller all grundläggande information om de moment som behövs för att framgångsrikt bedriva terminologiarbete, bl.a. begreppsanalys, definitionsskrivning och termval. Dessutom finns en lathund som sammanfattar stegen i ett terminologiprojekt samt en kort ordlista med de centrala svenska termerna på terminologiområdet med motsvarigheter på engelska och finska. Terminologiguiden är en översättning av Guide to Terminology som ursprungligen skrevs av Heidi Suonuuti, tidigare chef vid Terminologicentralen i Finland (TSK) och tidigare ordförande i ISOs tekniska kommitté ISO/TC 37. Hon baserade guiden på ISO-standarderna 704, 860 och 10241. Den svenska versionen har sammanställts av TNC och bearbetats något för att passa en bredare publik. Paolo Sangregorio har formgivit boken och Jan Stenmark har skapat omslagsbilden.

Terminologiguiden finns i andra språkversioner: isländska, norska

På Nordterms webbplats finns Information om andra Nordtermpublikationer.

Terminologins terminologi är ett annat nödvändigt redskap för effektivt arbete med terminologi och fackspråk. Den utarbetades av Nordterm och finns i tre versoner:

Fackspråk eller fikonspråk? Om naturvetares språk
Termer hör till de viktigaste verktygen i arbetet som naturvetare, oavsett om man är biolog, datavetare, fysiker, geovetare, kemist, matematiker eller miljövetare. En entydig terminologi är en förutsättning för att man ska kunna uttrycka sig tydligt om komplicerade samband i text och tal. Men vad skiljer egentligen en term från ett vanligt ord? Och hur kan man som naturvetare försvara sitt språk när andra kallar det fikonspråk? Vad gör man åt alla engelska termer? Och är vissa termer bättre än andra? Det och mer därtill ges det svar på i Fackspråk eller fikonspråk?. Detta studiehäfte vill väcka den språkliga nyfikenheten och öka den terminologiska medvetenheten. Terminologisk medvetenhet innebär kortfattat att ha insikter om terminologins existens och plats i samhället, att förstå terminologins roll för kommunikation och att ha respekt för ett etablerat fackspråk och dess termer. Häftet ger också ett smakprov på terminologiska tankegångar och arbetsmetoder. Fackspråk eller fikonspråk? utarbetades av Terminologicentrum TNC utifrån ett studentprojekt av Märta Ohlson och Maria Lenngren på kursen Vetenskapskommunikation, Stockholms universitet, 2002. Häftet finansierades av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Metoder och principer i terminologiarbetet
Inom en och samma verksamhet kan olika personer använda samma term men mena olika saker utan att de själva alltid är medvetna om detta. Detta kan leda till allvarliga missförstånd, särskilt då kommunikationen sker via datorer. För att få fram en entydig och effektiv kommunikation och minska risken för missförstånd är det viktigt att inventera verksamhetens centrala begrepp och komma överens om deras innebörd. En beprövad metod att åstadkomma detta på är genom terminologiarbete. Den här rapporten ger en kort introduktion i terminologiarbetets metoder och principer, och innehållet bygger på de erfarenheter som Terminologicentrum TNC samlade på sig under många år av arbete med fackspråk och terminologi.

SS-ISO 704, utarbetad av ISOs terminologikommitté ISO/TC 37, är metodstandarden för terminologiarbete. Den innehåller bl.a. teori och metodik för begreppsanalys, begreppssystem, definitionsskrivning och termval, och kommer ut i svensk version via SIS/TK 115 senare.

Ordning och reda, skriven av de finska terminologerna Anita Nuopponen och Nina Pilke, är en blandning av handbok och antologi.

Tänkta termer : Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. 2016.

COTSOES: Recommendations for Terminology Work. 2002.