TNC-publikationer

Terminologicentrum TNC gav ut ett flertal publikationer från 1941 och framåt. John Wennerberg skrev i Teknisk tidskrift 1942 att "Nämnda publikationsserie står öppen för alla som i samarbete med TNC önska utge ordförteckningar, beteckningstabeller eller annat inom arbetsområdet." I verkligheten kom det att bli TNC som stod för utgivningarna.

Alla publikationer finns inte kvar till försäljning, men i den här listan presenterar vi hela serien publikationer som TNC gav ut. Ett stort antal finns publicerade i Rikstermbanken och digitala versioner av vissa av ordlistorna i olika språkversioner kan köpas via Wordfinder. Vi anger också (i kolumnen Anm.) länkar till var fysiska exemplar fortfarande kan beställas.

TNC-nummerTitelTryckårAnm.
TNC 0Vägledning i TNCs publikationer (TNC 1–TNC 28)1957
TNC 1Internationella bokstavsbeteckningar för storheter och måttenheter 1949 Ersatt av svensk standard.
TNC 2Skrivregler1943Ersatt av TNC 22.
TNC 3TNC-spalten 1941, 19421943
TNC 4TNC-spalten 19431945
TNC 5Gjuteriteknisk ordlista1944Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 6TNC-spalten 19441948
TNC 7TNC-spalten 19451948
TNC 8Benämningar och beteckningar inom hållfasthetsläran1948Ersatt av TNC 68.
TNC 9Teknisk ordlista för floder och kanaler 19471947Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: a–e1948
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: f–j1948
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: k–m1950
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: n–r1950
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: s1951
TNC 10Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: t–ö1951
TNC 11TNC-spalten 19461949
TNC 12TNC-spalten 19471950
TNC 13TNC-spalten 19481950
TNC 14Färg- och lackteknisk ordlista1951Ersatt av TNC 38.
TNC 15Elektroteknisk ordlista1951
TNC 16Verkstadsteknisk ordlista1949Ersatt av TNC 78.
TNC 17TNC-spalten 19491950
TNC 18TNC-spalten 19501951
TNC 19Ordlista för värmebehandling av metalliska material1951Ersatt av TNC 57.
TNC 19SStandardiserade termer och definitioner för värmebehandling av metalliska material1959Ersatt av TNC 57E.
TNC 20Ord och uttryck 19511951
TNC 21Ord och uttryck 19521953
TNC 22Skrivregler1953Ersatt av TNC 37.
TNC 23Träteknisk ordlista1954Ersatt av TNC 60.
TNC 24Ord och uttryck 19531954
TNC 25Ord och uttryck 19541955
TNC 26Ord och uttryck 19551956
TNC 27Emaljteknisk ordlista1957Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 28Ord och uttryck 19561957
TNC 29Ordlista. Termer och definitioner inom massa-, pappers- och fiberskiveindustrin1958Ersatt av TNC 66.
TNC 30Ordlista. Termer och definitioner inom plasttekniken1958Ersatt av TNC 84.
TNC 31Anvisningar för skrivning av protokoll1958
TNC 32Oorganisk kemisk nomenklatur1960Ersatt av TNC 56.
TNC 33Ord och uttryck, 1941–1956. Alfabetiskt register
TNC 34Arbetskunskapsterminologi jämte fyrspråkig ordlista för arbetsstudier, arbets- och meritvärdering1960Ersatt av TNC 49. Franska termer endast i TNC 34.
TNC 35Pulvermetallurgisk ordlista1961Delvis ersatt av SIS 01 66 80 och SS-EN ISO 3252:2019. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 36Kärnteknisk ordlista. Terminologi inom kärnvetenskap och kärnteknik1962Delvis ersatt av TNC 55.
TNC 37Skrivregler1976Ersatt av TNC 83.
TNC 38Färg- och lackteknisk ordlista1967Ersatt av TNC 88.
TNC 39Gummiteknisk ordlista1968Ersatt av TNC 84.
TNC 40Korrosionsordlista1968Ersatt av TNC 67.
TNC 41Vattenordlista 1. Hydrobiologiska termer1968Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 42Målningsteknisk ordlista1969Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 43Skogsordlista1969Ersatt av TNC 71. Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 44Om teknikens språk1970Ersatt av TNC 64.
TNC 45Vattenordlista 2. Geologiska, hydrologiska, meteorologiska termer1970Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 46Betongteknisk ordlista1971Ersatt av TNC 103.
TNC 47Bryggeriteknisk ordlista1971Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 48Petroleumteknisk ordlista1972Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 49Produktionsteknisk ordlista jämte arbets- och meritvärderingstermer1971Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 50Miljöordlista1972
TNC 51Vattenordlista 3. VA-tekniska termer1973Ersatt av TNC 65.
TNC 52Plan- och byggtermer1973Ersatt av TNC 58.
TNC 53Rymdordlista1973Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 54Vattenordlisteregister1974
TNC 55Kärnenergiordlista1975Ersatt av TNC 90.
TNC 56Oorganisk kemisk nomenklatur1975Säljs via SIS.
TNC 57Värmebehandlingsordlista1974Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 57EGlossary of Heat Treatment1974Säljs via SIS.
TNC 58Plan- och byggtermer 19751975Ersatt av TNC 75.
TNC 59Geoteknisk ordlista1975Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 60Träbyggnadsordlista1975Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 61Kommunalteknisk ordlista1975Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 62Avfallsordlista1977Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS och Svensk Byggtjänst.
TNC 63Byggordsamling1976Ersatt av TNC 72.
TNC 64Om teknikens språk1977Säljs via SIS.
TNC 65VA-teknisk ordlista1977Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 66Pappersordlista1977Ersatt av TNC 74.
TNC 67Korrosionsordlista1977Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 68Hållfasthetsordlista1978Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 69Luftbehandlingsordlista1978Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 70Byggnadsglasordlista1978Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 71Skogsordlista1978Ersatt av TNC 96.
TNC 72Byggordsamling1979
TNC 73Bergteknisk ordlista1979Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 74Pappersordlista1980Ersatt av TNC 92.
TNC 75Plan- och byggtermer 19801980Ersatt av TNC 89.
TNC 76Textilordlista1981Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 77Städteknisk ordlista1983Delvis ersatt av TNC 101. Delvis publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 78Verkstadsteknisk ordlista. Skärande bearbetning1985Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 79Arbetsmiljöordlista1983Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 80Byggspråk1984
TNC 81Energiordlista1984Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 82Dataordboken1984Säljs via SIS.
TNC 83Skrivregler1986Ersatt av TNC 100.
TNC 84Plast- och gummiteknisk ordlista1986Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS.
TNC 85Handbok i lexikografi1987Nyare utgåva finns.
TNC 86Geologisk ordlista1988Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS och Svensk Byggtjänst.
TNC 87Plan- och byggtermer special1987
TNC 88Färg- och lackteknisk ordlista1988Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 89Plan- och byggtermer 19891988Ersatt av TNC 95.
TNC 90Kärnenergiordlista1990Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 91Svensk-engelsk byggordbok1990Ersatt av TNC 102.
TNC 92Pappersordlista1992Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 93Transportordlista1992Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 94EGs ord och uttryck1993
TNC 95Plan- och byggtermer 19941994Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 96Skogsordlista1994Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via Svensk Byggtjänst.
TNC 97Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering1995Observera att en del av termerna i denna ordlista är föråldrade! Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 98Tekniska basord1995Ersatt av TNC 104.
TNC 99Byggekonomiska termer2000Ingår i bilaga SOU 2000:44 Bilaga 2 Byggprocessen. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 100Skrivregler för svenska och engelska från TNC2001Ersätter TNC 83. Delvis publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS och Svensk Byggtjänst.
TNC 101Städteknisk ordlista2002Ersatt av TNC 105. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 102Svensk-engelsk byggordbok2008Ersätter TNC 91. Beställs hos Svensk Byggtjänst. Säljs via SIS och Svensk Byggtjänst.
TNC 103Betongteknisk ordlista2012Ersätter TNC 46. Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS, Svensk Byggtjänst och Betongföreningen.
TNC 104Basord i våra fackspråk2012Ersätter TNC 98. Publicerad i Rikstermbanken. Säljs via SIS och Svensk Byggtjänst.
TNC 105Städteknisk ordlista2015Ersätter TNC 101. Utgiven i samarbete med Städbranschen Sverige. Säljs via SIS och Städbranschen Sverige.
TNC 106Litet lexikon2016Utgiven i samarbete med Jan Stenmark i samband med TNCs 75-årsjubileum.
Säljs via SIS.