Terminologitjänster

  • Hitta terminolog – Terminologifrämjandets konsultlista

    Terminologifrämjandet har skapat en söktjänst för personer och organisationer som behöver hjälp med sin termi­nologi­han­te­ring. Vi kallar den Terminologifrämjandets konsultlista och på den kan konsulter som erbjuder terminologitjänster registrera sig.… [Läs mer]

  • Att beställa terminologitjänster

    Om något av följande påståenden sägs i en verksamhet är det troligen tecken på att det är dags att anlita en terminolog: Det förekommer ofta att olika grupper som behöver… [Läs mer]