På gång – terminologievenemang

2024

Terminologikurser under vårterminen 2024 (anmälan (till universitetskurserna) via antagning.se):
¤ "Terminologi i teori och praktik" (Linnéuniversitetet, avancerad nivå, förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande kunskaper, 15 hp, halvfart, distans)
¤ "Terminologi i teori och praktik" (Göteborgs universitet, avancerad nivå/forskarutbildningsnivå, förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande kunskaper, 7,5 hp, kvartsfart, distans)
¤ "Fackspråk, terminologi och översättning" (Uppsala universitet, halvfart, 7,5 hp)
¤ "Fackspråk och terminologi" (TÖI/Stockholms universitet, halvfart, 7,5 hp)
¤ Heldagskurser via CAG Consoden och Medmod.

Terminologifrämjandets föreningsstämma följt av ett föredrag om NATO-terminologi av Pia Westerberg oh Niina Elomaa från Statsrådets kansli i Finland
19 mars 2024 (online)

NATO BILC: "Terminology Management in the 21st Century and the Potentials of New Technology"
8–12 april 2024, Stockholm

Terminologifrämjandets webbinarium: Eva Nordgren från SAOB-redaktionen berättar om fackspråk i SAOB
11 april 2024 (online)

Colloque international : Les variations terminologiques et traductologiques dans le domaine juridique.
11–12 april 2024, Nancy (Frankrike)

EAFT-seminarium: Ad hoc Terminology Work: Lessons Learned and Challenges for the Future / Ad hoc terminološko delo: pridobljena spoznanja in izzivi za prihodnost
15–16 april 2024, Ljubljana (Slovenien)

"Att undervisa terminologi – utmaningar och möjligheter". Nordisk tvådagarskonferens om terminologiundervisning.
23–24 maj 2024, Stockholm (Sverige)

Journée d’études : La didactique de la terminologie dans l’espace universitaire francophone : approches innovantes et outillées
29 maj 2024, Thessaloniki (Grekland)

4th international conference on terminology: "Terminology – Heritage and Modernity"
27–28 juni 2024, Tbilisi (Georgien)

TSS 2024 (TermNets Terminology Summer School)
1–5 juli 2024, Tbilisi (Georgien + online)