Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

På gång – terminologievenemang

2023

T&R: Ecrire, traduire la mode | Writing, translating fashion
8–9 februari 2023, Antwerpen (Belgien)

XLIII International VAKKI Symposium "Communicating with Purpose
9–10 februari 2023, Vasa (Finland)

Les rencontres du CERTTAL
16 februari, Beirut (Libanon, online)

18. DTT-Symposion 2023 „Terminologie: Tools und Technologien
2–4 mars 2023, Mannheim (Tyskland)

Terminology: Domain Loss and Gain
20–21 april 2023 Bryssel (Belgien)

TEW (Translating Europe Workshop): "Hur ett EU-direktiv blir till ur terminologisynvinkel"
25 april 2023 (online)

TERMOS 2023 (The Third Wrocław Terminological Meeting): “Terms and their Users”
11–13 maj 2023, Wroclaw (Polen)

Internationellt kollokvium: En termes de polysémie. Sens et polysémie dans les domaines de spécialité
25–26 maj 2023, Verona (Italien)

Nordterm 2023: "Terminologi i samhällets tjänst"
14–15 juni 2023, Stockholm

MDTT 2023: 2nd International Conference on "Multilingual digital terminology today. Design, representation formats and management systems"
29–30 juni 2023, Lissabon (Portugal)

TSS 2023 (Terminology Summer School)
17–21 juli, Neapel (Italien, hybrid)

"TermTrends2023: Terminology in the Era of Linguistic Data Science", inom LDK2023-konferensen
12–15 september, Wien (Österrike)

RITerm XVIII Simpósio Ibero-americano de Terminologia: “Terminologia no mundo pós-pandemia: desafios para a Ibero-américa”
27–29 september 2023, Rio de Janeiro (Brasilien)

EAFT Summit: “Terminology – Sustainability and Innovation”
16–17 november 2023, Barcelona (Katalonien)