Ny webbplats om terminologi

Observera: Denna webbplats är under uppbyggnad – en del innehåll saknas eller är ofullständigt!

Välkommen till denna splitternya webbplats om terminologi och om föreningen Terminologifrämjandet!

I december 2018 bildades en ideell förening för terminologi och fackspråk: Terminologifrämjandet. Denna webbplats är tänkt att sprida information om terminologi och terminologer i allmänhet och om föreningens verksamhet i synnerhet.

Terminologifrämjandet ska i någon mån fortsätta hålla terminologifanan högt på det sätt som Terminologicentrum TNC gjorde.

Terminologifrämjandet ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. Det innebär framför allt att föreningen är tänkt att bli en samlingspunkt för frågor som har med fackspråk och terminologi att göra och särskilt lyfta fram terminologens yrkesroll. Och agera inspiratör och kanske arrangör och debattör emellanåt!

Terminologifrämjandet vänder sig till alla som har ett genuint intresse för fackspråk och terminologi, t.ex. yrkesverksamma terminologer, facköversättare, språkkonsulter, teknikinformatörer och informatiker. Läs mer om hur du blir medlem.