Om Terminologifrämjandet

  • Vi är en medlemsförening, vill du bli medlem? Läs mer.
  • Styrelsen består f.n. av Anna-Lena Bucher (ordf.), Henrik Nilsson (sekr.), Kerstin Lindmark (kassör), Marie van Dorrestein, Kristina Olsson och Peter Svanberg.
  • Våra kontaktvägar och annat administrativt om föreningen.
  • Terminologifrämjandets stadgar.

Inför årsstämmor kommer ytterligare dokument att bli åtkomliga här.