Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Länkar

En lista med organisationer och nätverk samt terminologiska resurser.

Organisationer och nätverk i Sverige

Organisationer och nätverk i Norden

Organisationer och nätverk i Europa

 • EAFT (Europeiska terminologiföreningen) – EAFT är en plattform för alla terminologiorganisationer i Europa och arbetar för att föra fram terminologi och flerspråklighet, bl.a. genom att dela ut terminologipriser och anordna en stor världskonferens vartannat år.
  http://www.eaft-aet.net/sv/index/
 • TermCoord (Terminology Coordinaton Unit) – Europaparlamentets samordningsenhet för terminologi är mycket aktiv och har många webbsidor med länkar till konferenser, utbildningar, evenemang och de publicerar även en serie intervjuer med ledande terminologer.
  http://termcoord.eu/what-we-do/
 • DTT (Tyskland) – tyska terminologiorganisationen
  http://dttev.org/
 • Termcat, den katalanska terminologiorganisationen, har tillsammans med Europeiska terminologiföreningen EAFT, gjort en klickbar karta över terminologiorganisationer i Europa.

Terminologiska resurser

 • Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank med termer och definitioner inom alla områden, på svenska och andra språk. Rikstermbanken startades 2009 av TNC men nu har Språkrådet övertagit ansvaret för fortsatt drift.
  http://rikstermbanken.se/
 • Socialstyrelsens termbank – Sedan många år publicerar Socialstyrelsen vårdadministrativa termer och begrepp i en termbank på nätet, men också som öppna data.
  http://termbank.socialstyrelsen.se/
 • Electropedia (IEV): http://www.electropedia.org/
  Över 20 000 eltekniska termer från IEV (termer och annan information på engelska, franska, termer på arabiska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, polska, ryska, spanska, svenska, tyska).
 • EuroTermBankhttp://www.eurotermbank.com
  EuroTermBank är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan några av de nyare EU-länderna. Termbanken innehåller terminologi på estniska, lettiska, litauiska, polska och ungerska, men även på svenska och flera andra språk.
 • IATEhttp://iate.europa.eu
  EUs gemensamma termbank med ett stort antal termer på EU-språken.
 • IHTSDO SNOMED CT Browser
  Medicinsk terminologi på svenska och engelska.
 • ISO Online Browsing Platform (OBP)
  Terminologi ur engelskspråkiga standarder (även ur upphävda och ännu icke publicerade standarder). Logga in med Guest.
 • TEPATermbank som utvecklats av TNCs systerorganisation i Finland, TSK.
 • Termium
 • ValterValter är namnet på finska statsrådets termbank. Den innehåller de ordlistor som statsrådets kanslis språktjänst har publicerat.
 • Vetenskapstermbanken i Finland:
  Terminologi på finska och andra språk inom några ämnesområden.