Länkar

En lista med organisationer och nätverk samt terminologiska resurser.

Organisationer och nätverk i Sverige

Organisationer och nätverk i Norden

Organisationer och nätverk i Europa

 • EAFT (Europeiska terminologiföreningen) – EAFT är en plattform för alla terminologiorganisationer i Europa och arbetar för att föra fram terminologi och flerspråklighet, bl.a. genom att dela ut terminologipriser och anordna en stor världskonferens vartannat år.
  http://www.eaft-aet.net/sv/index/
 • TermCoord (Terminology Coordinaton Unit) – Europaparlamentets samordningsenhet för terminologi är mycket aktiv och har många webbsidor med länkar till konferenser, utbildningar, evenemang och de publicerar även en serie intervjuer med ledande terminologer.
  http://termcoord.eu/what-we-do/
 • DTT (Tyskland) – tyska terminologiorganisationen
  http://dttev.org/
 • Termcat, den katalanska terminologiorganisationen, har tillsammans med Europeiska terminologiföreningen EAFT, gjort en klickbar karta över terminologiorganisationer i Europa.

Terminologiska resurser

 • Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank med termer och definitioner inom alla områden, på svenska och andra språk. Rikstermbanken startades 2009 av TNC men nu har Språkrådet övertagit ansvaret för fortsatt drift.
  http://rikstermbanken.se/
 • Socialstyrelsens termbank – Sedan många år publicerar Socialstyrelsen vårdadministrativa termer och begrepp i en termbank på nätet, men också som öppna data.
  http://termbank.socialstyrelsen.se/
 • Electropedia (IEV): http://www.electropedia.org/
  Över 20 000 eltekniska termer från IEV (termer och annan information på engelska, franska, termer på arabiska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, polska, ryska, spanska, svenska, tyska).
 • EuroTermBankhttp://www.eurotermbank.com
  EuroTermBank är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan några av de nyare EU-länderna. Termbanken innehåller terminologi på estniska, lettiska, litauiska, polska och ungerska, men även på svenska och flera andra språk.
 • IATEhttp://iate.europa.eu
  EUs gemensamma termbank med ett stort antal termer på EU-språken.
 • IHTSDO SNOMED CT Browser
  Medicinsk terminologi på svenska och engelska.
 • ISO Online Browsing Platform (OBP)
  Terminologi ur engelskspråkiga standarder (även ur upphävda och ännu icke publicerade standarder). Logga in med Guest.
 • TEPATermbank som utvecklats av TNCs systerorganisation i Finland, TSK.
 • Termium
 • ValterValter är namnet på finska statsrådets termbank. Den innehåller de ordlistor som statsrådets kanslis språktjänst har publicerat.
 • Vetenskapstermbanken i Finland:
  Terminologi på finska och andra språk inom några ämnesområden.