Sveriges terminologiska landskap

Hur ser terminologi-Sverige ut nu – efter TNCs stängning?

Sedan 2017 går det statliga bidraget för terminologiarbete via Kulturdepartementet till ISOF och Språkrådet. I början av 2018 tog TNCs ägare beslutet att försätta TNC i frivillig likvidation och verksamheten upphörde vid årsskiftet 2018-2019.

Ansvaret för det offentliga terminologiarbetet ligger nu hos Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Under hösten 2018 anställdes två tidigare TNC-terminologer på Språkrådet, för att börja bygga upp terminologiverksamheten. Läs mer om Språkrådet. Det är också Språkrådet som kommer att driva Rikstermbanken vidare.

TNCs övriga terminologer är spridda på andra verksamheter. Några arbetar som konsulter, bland annat inom terminologiområdet och Terminologifrämjandet kan bistå med kontaktuppgifter till dem.

Medlemsinloggning