Sveriges terminologiska landskap

Hur ser terminologi-Sverige ut nu – efter TNCs stängning?

Sedan 2017 går det statliga bidraget för terminologiarbete via Kulturdepartementet till ISOF och Språkrådet. I början av 2018 tog TNCs ägare beslutet att försätta TNC i frivillig likvidation och verksamheten upphörde vid årsskiftet 2018-2019.

Ansvaret för det offentliga terminologiarbetet ligger nu hos Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Under hösten 2018 anställdes två tidigare TNC-terminologer på Språkrådet, för att börja bygga upp terminologiverksamheten. Läs mer om Språkrådet. Det är också Språkrådet som kommer att driva Rikstermbanken vidare.

TNCs övriga terminologer är spridda på andra verksamheter. Några arbetar som konsulter, bland annat inom terminologiområdet och Terminologifrämjandet kan bistå med kontaktuppgifter till dem.

  • Från Tekniska nomenklaturсentralen till Terminologicentrum

    Här finns TNCs historia, från TNCs webbplats (ibland kompletterad med länkar till Teknisk tidskrift). 1933–1941 1942–1955 1956–1968 1969–1973 1974–1978 1979–1987 1988–1993 1994–1999 2000–2005 2006–2013 2014–2019 [Läs mer]

  • Vad hände med TNC?

    Här nedan följer en historieskrivning från oss som var med. Andra beskrivningar av händelseförloppet finns: Det började med en budgetproposition Början till slutet av TNCs verksamhet skedde hösten 2014 när… [Läs mer]

  • Språkrådets terminologiverksamhet

    Språkrådet har byggt upp en ny verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi. Två terminologer som tidigare arbetat vid TNC har anställts med titeln "språkvårdare i fackspråk och terminologi": Åsa Holmér… [Läs mer]