Publikationer

  • TNC-publikationer

    Terminologicentrum TNC gav ut ett flertal publikationer från 1941 och framåt. John Wennerberg skrev i Teknisk tidskrift 1942 att "Nämnda publikationsserie står öppen för alla som i samarbete med TNC… [Läs mer]

  • TNC-Aktuellt

    Redan 1957 började TNC ge ut ett nyhetsbrev, då under namnet "Nomenklaturrapport från TNC". Redan 1958 bytte nyhetsbrevet namn till "Aktuella nomenklatur- och terminologifrågor" och från och med nummer 1,… [Läs mer]