Terminologiska reflektioner

Kopplat till begreppet ”reflektion” är alltid någon form av återkastande, vare sig det handlar om ljus eller om meningen i ett uttalande. På den här delen av vår webbplats tänker vi både återpublicera äldre artiklar och inlägg som fortfarande har relevans, men också ge möjlighet för medlemmar och andra att kasta lite ljus över nya terminologiska spörsmål. Skriv till styrelsen (info(a)terminologiframjandet.se) om du vill bidra med dina terminologiska reflektioner!


 • Inte bara med de lärde på latin? (Fett?)

  Den senaste tiden har helsidesannonser med termen ”obesitas” förekommit i dagspressen. I dessa annonser har även termen ”fetma” förekommit, men ofta mer i skymundan. Detta medvetna val att föra fram…

 • Små funderingar

  På en butiksfasad står det ”småel” vid sidan av ”tvättmaskiner” och ”vitvaror” och det är först svårt att läsa ut ordet. Sedan går tanken till vad som verkligen avses och…

 • Nyupptäckt artikel av terminologipionjär!

  Loppisar är alltid spännande eftersom man inte vet vad man kan hitta. En vanlig söndag på Hötorget kan till exempel leda till en tidigare okänd artikel om terminologi. Sedan nedläggningen…

 • Pass på terminologin!

  Vådlig variation Det är inte ovanligt att nya företeelser benämns med många olika termer när de kommer ut i allmänspråket. Sällan eller aldrig står det någon språklig ”dörrvakt” som beslutar…

 • Danmark har förlorat en betydelsefull terminolog

  I januari nåddes vi av beskedet att Bodil Nistrup Madsen gått bort den 21 januari 2022. Bodil var sedan 45 år tillbaka en framstående forskare inom terminologi- och begreppsarbete i…

 • Några mikrotankar …

  I nyordlistan för 2021 finns mikrovana med; det beskrivs där som en ’mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring’. I nya versionen av UHR:s svensk-engelska ordbok…

 • Blått en dag, grönt en annan

  Grönmålning, rosa företag och blå ekonomi är bara några termer från de senaste åren där det ingår en färg. Men vadan denna förkärlek för färger i termer – och vad…

 • Argument för terminologiarbete

  Terminologicentrum TNC fick många gånger frågan om vad man tjänar på att bedriva terminologiarbete som bland annat resulterar i överenskomna termer och entydigt definierade begrepp. Vilken är nyttan med det?…

 • Vad sägs om att verka tillsammans?

  Nästan dagligen kan vi höra eller läsa saker som att samarbetet mellan olika aktörer måste stärkas, samverkan mellan olika myndigheter ska utvecklas, olika insatser ska samordnas, nationell samordning ska ske…

 • Kommentar till debattartikeln ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” (DN Debatt 11 december 2020)

  Johan Hirschfeldt och Olof Petersson skriver i ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” – DN.SE om brister i den svenska offentliga makten som visar sig vid allvarliga kriser, bland…