Terminologiska reflektioner

Kopplat till begreppet ”reflektion” är alltid någon form av återkastande, vare sig det handlar om ljus eller om meningen i ett uttalande. På den här delen av vår webbplats tänker vi både återpublicera äldre artiklar och inlägg som fortfarande har relevans, men också ge möjlighet för medlemmar och andra att kasta lite ljus över nya terminologiska spörsmål. Skriv till styrelsen (info(a)terminologiframjandet.se) om du vill bidra med dina terminologiska reflektioner!


 • Ingen kunskap utan terminologi …

  Kunskap, kunskapsstrukturering och kunskapsförmedling kan på ett sätt sägas vara kärnan i terminologiarbete:. Terminologiarbete syftar till att bidra till att kunskap överförs och utbyts utan oklarheter, att förbättra och effektivisera…

 • Terminologifrämjandets femårsjubileum med fokus på kunskap

  Den 21 november firades Terminologifrämjandets femårsjubileum med ett seminarium på Stockholms universitet. Titeln på seminariet, Så fint att kunskap finns!, var tagen från Bodil Jönssons senaste bok och det var…

 • Begrepp om begrepp

  Uttrycket ”Det har jag inget begrepp om!” är bra för att minnas vad begrepp är. Har man ingen inre bild av något har man inget begrepp. Termen begrepp inom terminologiläran…

 • Termfaunan växer!

  Några platser har extremvärme nu sommaren 2023 och i det sammanhanget har det talats om så kallade kylpingviner som räddar läkemedel från att förstöras. Dock har det inte helt framgått…

 • Inte bara med de lärde på latin? (Fett?)

  Den senaste tiden har helsidesannonser med termen obesitas förekommit i dagspressen. I dessa annonser har även termen fetma förekommit, men ofta mer i skymundan. Detta medvetna val att föra fram…

 • Små funderingar

  På en butiksfasad står det småel vid sidan av ”tvättmaskiner” och ”vitvaror” och det är först svårt att läsa ut ordet. Sedan går tanken till vad som verkligen avses och…

 • Nyupptäckt artikel av terminologipionjär!

  Loppisar är alltid spännande eftersom man inte vet vad man kan hitta. En vanlig söndag på Hötorget kan till exempel leda till en tidigare okänd artikel om terminologi. Sedan nedläggningen…

 • Pass på terminologin!

  Vådlig variation Det är inte ovanligt att nya företeelser benämns med många olika termer när de kommer ut i allmänspråket. Sällan eller aldrig står det någon språklig ”dörrvakt” som beslutar…

 • Danmark har förlorat en betydelsefull terminolog

  I januari nåddes vi av beskedet att Bodil Nistrup Madsen gått bort den 21 januari 2022. Bodil var sedan 45 år tillbaka en framstående forskare inom terminologi- och begreppsarbete i…

 • Terminologer sökes!

  Nu söks det efter terminologer – både hos Region Skåne och Scania!