Länkar

Organisationer och nätverk i Sverige

Organisationer och nätverk i Norden

Organisationer och nätverk i Europa

 • EAFT (Europeiska terminologiföreningen) – EAFT är en plattform för alla terminologiorganisationer i Europa och arbetar för att föra fram terminologi och flerspråklighet, bl.a. genom att dela ut terminologipriser och anordna en stor världskonferens vartannat år.
  http://www.eaft-aet.net/sv/index/
 • TermCoord (Terminology Coordinaton Unit) – Europaparlamentets samordningsenhet för terminologi är mycket aktiv och har många webbsidor med länkar till konferenser, utbildningar, evenemang och de publicerar även en serie intervjuer med ledande terminologer.
  http://termcoord.eu/what-we-do/
 • DTT (Tyskland) – tyska terminologiorganisationen
  http://dttev.org/

Terminologiska resurser

 • Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank med termer och definitioner inom alla områden, på svenska och andra språk. Rikstermbanken startades 2009 av TNC men nu har Språkrådet övertagit ansvaret för fortsatt drift.
  http://rikstermbanken.se/
 • Socialstyrelsens termbank – Sedan många år publicerar Socialstyrelsen vårdadministrativa termer och begrepp i en termbank på nätet, men också som öppna data.
  http://termbank.socialstyrelsen.se/