anfang

Fråga: Jag arbetar som projektledare hos Banverket. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med en definition av begreppet anfang. Vi använder det om 'gränsen mellan vägg och tak' i tunnelsammanhang. Problemet uppstår då tunnelsektionens övre del är halvcirkelformad. Var ligger då gränspunkten?

Svar:Anfang definieras som 'begränsningsytan mellan en båge eller ett valv och dess vederlag; bågens eller valvets "startpunkt" eller "startlinje" (anfangslinje)'. Samma källa anger anfangslinje som 'en båges eller ett valvs lägsta kant'. Ett äldre uttryck för samma sak är valvfot.

Frågedatum: 2000-07-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.