auskultera, auskultation

Fråga: Jag är socionom men har inte arbetat på länge, så nu har jag fått möjlighet att auskultera på en arbetsplats. Men när jag ringt runt och frågat om man har möjlighet att ta emot mig förstår ingen ordet auskultera. Används det inte längre? Jag ska ju inte praktisera utan vara med och lära mig genom att studera andra som arbetar.

Svar: Jo, auskultera används men mer som en fackterm inom utbildningsområdet. Det kan vara därför som många inte känner till termen. Och du använder den helt riktigt. För övrigt används auskultera och auskultation i två betydelser, dels i en mer abstrakt betydelse ('direkt studera yrkesutövning på platsen', som det du ska ut och göra), dels i en mer konkret och medicinsk ('undersöka genom att lyssna på ljud från kroppsliga organ', t.ex. hjärta och lungor.

Frågedatum: 2010-05-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning