auto carrier

Fråga: Jag söker den svenska benämningen på en "golvgående" motsvarighet till en travers. En travers "går" i taket. Vad heter alltså motsvarigheten som går på golvet? Denna transportanordning används vid tillverkning av lastbilar.

Svar:På Volvo Lastvagnar kallar man denna anordning för auto carrier även på svenska men det svenska uttrycket spårbundna vagnar används också. Dessa spårbundna vagnar, som går på slingor i golvet, används för att transportera delar i ett förråd eller "på golvet" i en hall fram till den plats där bilen monteras. Systemet har funnits i 10–15 år.

Frågedatum: 1998-07-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning