bostadsrätt

Fråga: Jag undrar vad det engelska ordet för bostadsrätt är och om det finns ett amerikanskt respektive brittiskt ord.

Svar: Det finns en hel del engelska motsvarigheter till bostadsrätt(slägenhet).I TNCs "Svensk-engelsk byggordbok" (TNC 102 från 2008) översätts det med co-operative building society dwelling, tenant-owned apartment och tenant ownership. I Byggforskningsrådets bok "Housing research and design in Sweden" (1990) säger man private housing cooperative. Norstedts svensk-engelska ordbok (2000) anger cooperative flat eller cooperative apartment (US) eller building-society flat/apartment. Det särskilt amerikanska är här "apartment". Norstedts ordbok anger dock också condominium med den kortare vardagsformen condo som något typiskt amerikanskt, men det uttrycket kan också betyda andelslägenhet vilket bäddar för förvirring.Det är alltid svårt att säga vilken som är den bästa översättningen när det, som i det här fallet, handlar om kulturspecifika begrepp. Eftersom ägandeförhållandena varierar mellan olika länder är det lämpligt att du inledningsvis förklarar vad du avser med termerna.

Frågedatum: 2011-03-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.