cisperson

Fråga: Vad innebär det egentligen att vara en cisperson? Och vad är en transperson?

Svar: En cisperson är en person som är könskongruent, det vill säga en person där alla de fyra delarna av könsbegreppet – det biologiska könet, det juridiska könet, könsidentiteten och könsuttrycket – överensstämmer med varandra. Observera att cispersoner kan ha olika sexuella läggningar.

Ordet cisperson inleds med förledet cis- som kommer från latinet och betyder ”på samma sida”. Det har myntats som en motsats till transperson. En transperson är en person vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats vid födelsen, alltså det biologiska och juridiska könet.

Transperson står för ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. En transperson kan alltså en person vara som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Frågedatum:


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning