förhandling, överläggning

Fråga: I Riksdagen avslutas varje debattprotokoll med formuleringen ”Förhandlingarna leddes av vice talmannen.” men det är ju sällan fråga om förhandlingar i riksdagsdebatter.  Jag efterlyser ett ord som kan användas även då det varken förekommit förhandling, diskussion eller debatt utan kanske bara bordläggning och/eller anmälan om att ett visst antal skrivelser inkommit till kammaren. Jag har för mig att man på engelska säger "proceedings", ett ord som enligt Norstedts engelsk-svenska ordbok kan betyda just "förhandlingar". Jag noterar att motsvarande svenska formulering i finska riksdagen lyder "Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen".

Svar: Förhandling används framför allt när man diskuterar ståndpunkter för att nå fram till något gemensamt. Kan det vara så att det indirekt finns ett sådant syfte med sammanträdena och att förhandling därför används? Annars visar den finlandssvenska varianten på ett bra alternativ. Överläggning tas upp som synonym till förhandling, och har inte nödvändigtvis syftet att nå en överenskommelse. Kanske bör alltså debattprotokollen hellre avslutas med ”Överläggningarna leddes av vice talmannen.”

Frågedatum: 2016-09-05


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.