outplacement, omställningsstöd

Fråga: Vad ska man säga i stället för "outplacement"? Den engelska termen ska man väl undvika. "Omplacering" låter ju negativt, trots att det ofta är just det det handlar om.

Svar: Roligt att du söker efter en svensk motsvarighet till en engelsk term som redan blivit ganska etablerad i det svenska språkbruket. För att kunna svara på denna fråga behöver vi först ta reda på vilket begrepp outplacement står för. Då finner vi att omställningsstöd med definitionen ’stöd vid omställning i samband med uppsägning’ är det begrepp som närmast motsvaras av outplacement. Vad gäller termen omplacering så står det för ett något annorlunda begrepp.  En definition av omplacering lyder: ’arbetsåtergångsinriktad insats som innebär att individen byter tjänst inom samma arbetsgivare’. Således används outplacement för en aktivitet eller ett stöd för att byta jobb till annan arbetsgivare, medan omplacering innebär inom samma arbetsgivare. Så svaret på din fråga blir: använd termen omställningsstöd i stället för outplacement.

Frågedatum: 2016-09-06


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning