Pandemins medicinska termer

Här följer några medicinska termer kring covid-19-pandemin.

coronavirus
Förklaring: En samlingsbenämning för flera besläktade virus. De orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor.

SARS-coronavirus-2, SARS-CoV-2
Förklaring: Ett coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19.
Uttydning: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
Anmärkning: Viruset upptäcktes 2019 i Kina. WHO m.fl. använder (på engelska) ibland COVID-19 virus som synonym.

covid-19
Förklaring: En infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-coronavirus-2.


Se även Språkrådets frågelåda.