Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Argument för terminologiarbete

Terminologicentrum TNC fick många gånger frågan om vad man tjänar på att bedriva terminologiarbete som bland annat resulterar i överenskomna termer och entydigt definierade begrepp. Vilken är nyttan med det? Frågan är relevant med tanke på att den terminologiska arbetsmetoden, som baserar sig på terminologiläran, är resurskrävande på kort sikt. Det gäller att ställa kostnaden i relation till vad man vinner på arbetet.

Frågan dyker fortfarande upp med jämna mellanrum, och Terminologifrämjandet presenterar därför en uppdaterad lista med argument för terminologiarbete. Listan är bland annat aktuell i och med att myndigheterna uppmanas att efterleva paragraf 12 i språklagen.

Varför terminologiarbete?

 1. Man sparar tid i diskussioner, i beskrivningar och instruktioner m.m. om man kan hänvisa till en överenskommen gränsdragning av ett begrepp.
 2. Det hjälper tankarna att klarna, befordrar kreativiteten.
 3. Man undviker missförstånd, ibland dyrbara sådana.
 4. Det underlättar och kvalitetssäkrar översättning av fackspråkliga texter.
 5. Det underlättar inlärning, och bidrar till att strukturera kunskap på ett organiserat och överskådligt sätt.
 6. Det blir lättare att tydligt förmedla nya idéer.
 7. Det bidrar till att personer inom en organisation kan tala med ”en och samma röst” om organisationens kärnverksamhet.
 8. Det förbättrar den psykosociala miljön inom en organisation (se punkt 7).
 9. Det bidrar till en entydig och effektiv kommunikation inom och mellan yrkesgrupper.
 10. Det förtydligar och höjer tillförlitligheten på avtal.
 11. Det är nödvändigt för säker och entydig statistik, när man ska mäta och mena samma sak.
 12. Det är en förutsättning för framgångsrik begreppsmodellering, informationsstrukturering, verksamhetsarkitektur etc.
 13. Det bidrar till nödvändig entydighet vid kommunikation med hjälp av datorer (semantisk interoperabilitet).
 14. Det höjer kvaliteten på standarder.
 15. Det kan ha en stor inverkan på forskning och utveckling inom ett fackområde.