Kara Warburtons presentation

Kara Warburton under Zoom-inspelningen

Terminologifrämjandet bjöd in terminologen Kara Warburton till vår öppna medlemsträff (via Zoom) den 27 maj 2021. Där berättade hon om sitt terminologiarbete genom åren och om sin nyutkomna bok The Corporate Terminologist.

Nu kan alla se och lyssna på Karas presentation i vår redigerade Zoom-inspelning.

(Den efterföljande diskussions- och frågestunden med mötesdeltagarna är inte med i inspelningen.)


Kara Warburton, bildexempel ur presentationen
Exempelbild från presentationen