Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Danmark har förlorat en betydelsefull terminolog

I januari nåddes vi av beskedet att Bodil Nistrup Madsen gått bort den 21 januari 2022. Bodil var sedan 45 år tillbaka en framstående forskare inom terminologi- och begreppsarbete i Danmark men var också aktiv i såväl nordiskt som internationellt samarbete, främst inom Nordterm och ISO.

Bodil (längst bak) på ISO-möte i Toronto 2001 med terminologikolleger.

Terminologiverksamheten i Danmark började etableras i mitten av 1970-talet genom Terminologigruppen vid Handelshøjskolen i Köpenhamn (sedermera CBS). Efter ett önskemål från Terminologigruppen organiserade TNC Tekniska nomenklaturcentralen ett möte mellan de nordiska terminologiorganen i Stockholm 1976 för dryftande av gemensamma spörsmål. Det mötet blev startskottet till Nordterm, ett samarbetsforum som betytt och fortfarande betyder mycket för utvecklingen av nordiskt terminologiarbete, utbildning och forskning. Bodil deltog i Nordterm 1976 som representant för Terminologigruppen, och har varit aktiv inom Nordterm under alla år sedan dess. Hon drabbades av svår sjukdom 2010 och kunde därefter inte resa i samma utsträckning som tidigare. Men det hindrade henne inte från att bidra med artiklar och föredrag på de symposier som Nordterm anordnade.

Hennes intresse för terminologi, ”begrebsarbejde” eller ”begrebsafklaring” som hon själv senare hellre sa, både breddades och fördjupades genom åren vilket gjorde att hon kom med väsentliga bidrag till utvecklingen av det nordiska terminologiarbetet. Nordterm 2021 anordnades som ett webbinarium av den finska terminologicentralen TSK och där deltog Bodil med föredraget Polyhierarki og ikke-leksikaliserede begreber i terminologiske ontologier. Hon lyfte då fram aspekter av praktiskt terminologiarbete som inte tidigare dryftats på djupet. Hon deltog även med ett föredrag om terminologi som verktyg under en pandemi på EAFT:s världskonferens i november 2021.

Bodil var särskilt intresserad av det datorstödda terminologiarbetet och olika typer av modeller och arbetade t.ex. med representation av terminologi i OWL. Hennes arbete och forskning med kolleger på CBH ledde fram till produkter som i dag används av många, bl.a. terminologihanteringssystemet i-Term. Bodil var också en framstående pedagog i terminologiämnet och hennes lärobok Terminologi 1: principper & metoder med tillhörande övningsbok används fortfarande, trots att den är slutsåld i sin fysiska form.

Bodil var en eldsjäl för terminologiarbete i alla dess former, en inspirationskälla för terminologer. Hon hade ett lugn, var anspråkslös och i ständig utveckling och lämnar ett stort tomrum efter sig. Bodil kommer att saknas i det nordiska samarbetet.


Läs även hur hennes kolleger Hanne Erdman Thomsen och Lotte Weilgaard minns henne: https://www.eaft-aet.net/en/actualitat/apunts/tributes-passing-professor-emeritus-bodil-nistrup-madsen-2112022

Ett urval av Bodils rika produktion: