Konsultsökning

För att hitta en terminologikonsult via denna tjänst väljer du det av nedanstående alternativ som bäst stämmer in på dina aktuella behov. Finns det flera alternativ som stämmer gör du flera sökningar. Sökresultatet består av namn på konsulter som har de krävda kompetenserna.

Vi behöver ...


Bakgrund till konsultsökningen: Vi i Terminologifrämjandet har gjort en lista på terminologyrkets olika områden och arbetsuppgifter. De konsulter som anmäler sig får uppge vilka av dessa de har kompetens inom. Vi har sedan försökt identifiera de olika behov av terminologitjänster som en konsultsökare kan tänkas ha. Därefter har vi för varje sådant behov fastställt vilka kompetenser som är nödvändiga (avgör om konsulten kommer med) och vilka som är önskvärda (ger extrapoäng i träfflistan).