På gång – terminologievenemang

4th international conference on terminology. Scientific, administrative and educational dimensions of terminology
21–22 oktober 2021 (Vilnius, Litauen + distans)

RITerm 2020-2021: XVII Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
26–29 oktober 2021 (Mexiko City, Mexiko)

Terminologifrämjandets träffar: ”Mitt möte med terminologisk metod!”
Annica Johansson (Effektfullt) beskriver hur hon mötte terminologisk metod i samband med att en ordlista skulle tas fram – och hur det påverkade hennes arbete och synen på ordlistor och terminologi.
28 oktober kl. 17.30–18.30 (digital)

13th Conference “Hellenic Language and Terminology”
11–13 november 2021 (digital)

EAFT Summit
25–26 november 2021, Dublin (Irland)

Multilingualism in professional life: Manifestations, management
Università di Verona
25–26 november 2021, Verona (Italien)

Terminologifrämjandets träffar: ”Vem vill ta hand om termerna?
Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan”. Forskarna Nina Pilke och Niina Nissilä (Vasa universitet) och Hans Landqvist (Göteborgs universitet) berättar om sin forskning och om det nya specialnummer av tidskriften Terminology som de varit redaktörer för. Se vidare: https://sites.uwasa.fi/term/ och https://benjamins.com/catalog/term.27.1.
30 november kl. 16.30–17.30 (digital)

Terminologifrämjandets träffar: ”Svensk kravterminologi"
Patrik Sternudd har i många år drivit arbetet bakom webbplatsen kravterminologi.se. Han berättar om motiven bakom kravterminologin och några lärdomar från arbetet med den.
9 december kl. 17.30–18.30 (digital)

ToTH Journée d’étude 2021: Terminology, interoperability and Data integration: Issues and Challenges
Paris, Frankrike, 10 december 2021

2022

LREC 2022
16–24 juni 2022, Marseille (Frankrike)