På gång – terminologievenemang

2022

Om norska Termportalen och norsk fackspråkspolitik: Marita Kristiansen föreläser i Terminologifrämjandets seminarieserie.
20 september 2022 (online)

Trends in Terminology Generation and Modelling (TermTrends) [del av EKAW 2022]
26 september 2022, Bolzano (Italien)

Concept Systems and Frames in Terminology 2022
28–29 september 2022, Innsbruck (Österrike)

Realiter: XVIIIe Journée Scientifique : Les projets de recherche en terminologie : dynamiques et résultats
6–7 oktober 2022, Bologna (Italien) (hybrid)

GU-seminarium: "Fast fras, fraseologism, frasem eller fast ordförbindelse? Om att skapa en svensk fraseologisk terminologi"
19 oktober 2022 (online)

"Inte bara begreppsanalys! Om terminologers uppgift och kompetens". Ylva Byrman och Andreas Nord berättar om sin forskning i Terminologifrämjandets seminarieserie.
20 oktober 2022 (online)

"Strikta system och distinkta definitioner" – öppen fortsättningskurs i terminologi
21 oktober 2022, Stockholm

"Terminologie in Juridische Taal"
21 oktober 2022, Amsterdam (Nederländerna)

TiNT 2022: "Terminologie in Juridische Taal"
21 oktober 2022, Amsterdam (Nederländerna)

Terminology – Heritage and Modernity (ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეეობა)
29–30 oktober 2022, Tbilisi (Georgien)

"Language standardisation, terminology and innovation for efficient and optimised translation"
1 november 2022 (online)

"Begripliga begrepp och tydliga termer" – grundkurs i terminologi [myndighetsversion]
15 december 2022, Stockholm

2023

Terminology: Domain Loss and Gain
20–21 april 2023 Bryssel (Belgien)

Nordterm 2023
14–15 juni 2023, Stockholm

MDTT 2023: 2nd International Conference on "Multilingual digital terminology today. Design, representation formats and management systems"
29–30 juni 2023, Lissabon (Portugal)

Medlemsinloggning