Publikationer från TNC

Tekniska nomenklaturcentralen (sedermera Terminologicentrum) TNC gav under sina 77 år ut terminologiska ordlistor inom ett femtiotal olika fackområden. I publikationsserien fanns även handböcker, t.ex. skrivregler. Den första utgåvan, TNC 2 Skrivregler, kom 1943, som en av de första skrivregelssamlingarna i Sverige.

Vissa ordlistor och den senaste utgåvan av TNC 100 Skrivregler för svenska och engelska efterfrågas fortfarande. Till hjälp för dem som letar och undrar vilka fackområden som bearbetades, vilka ordlistor och handböcker som finns kvar och var man kan få tag i dem har vi ställt samman en lista över TNC:s publikationer,

Från 1957 gav TNC ut ett nyhetsbrev som med tiden fick namnet TNC-Aktuellt. Att tillgängliggöra TNC:s nyhetsbrev TNC-Aktuellt som pdf-filer på denna webbplats bidrar till att intresserade kan följa TNC-arbetet i dåtida realtid, bland annat se vilka termfrågor som var aktuella vid en viss tidpunkt.

Trevlig läsning!