Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Språkrådets terminologiverksamhet

Språkrådet har byggt upp en ny verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi. Två terminologer som tidigare arbetat vid TNC har anställts med titeln "språkvårdare i fackspråk och terminologi": Åsa Holmér och Karin Webjörn.

Språkrådet vänder sig till myndigheter
Språkrådet kommer att rikta in verksamheten på offentligt terminologiarbete på myndigheter. Det innebär framför allt att Språkrådet ska

  • inventera och stödja terminologiarbete på myndigheter
  • följa upp hur termer och begrepp används och utvecklas
  • tillgängliggöra termer och begrepp i Rikstermbanken
  • sprida kunskap, ge råd och riktlinjer
  • samordna offentliga aktörers terminologiarbete.

Stödet riktas i förstone till enskilda myndigheter för att de internt ska kunna bedriva terminologiarbete på egen hand. Men Språkrådet vill också uppmuntra till övergripande samarbete mellan olika myndigheter som har gemensam terminologi.

Språkrådet ger inspirationsföreläsningar, inte mer omfattande utbildningar
Att främja utbildning och forskning inom terminologiområdet ingår också i uppdraget, men Språkrådet kommer inte att kunna erbjuda längre utbildningar i terminologilära. Däremot kommer språkvårdarna att satsa på att sammanställa och ge råd och riktlinjer för terminologiarbete, i form av både inspirationsföreläsningar och skriftliga handledningar.

Terminologifrämjandet blir plattform för terminologikonsulter
Språkvårdarna på Språkrådet kan vara ett stöd i myndigheternas terminologiarbete men har inte möjlighet att aktivt delta. Här kan förhoppningsvis Terminologifrämjandet bli en plattform för terminologikonsulter och andra aktörer inom terminologiområdet som myndigheterna kan vända sig till om de till exempel vill ha en kurs, hjälp med att analysera sina begrepp eller bygga upp en ordlista på webben.

Kontakta Språkrådet
Vill du veta mer om Språkrådets terminologiuppdrag, läs på Språkrådets webbsidor om Fackspråk och terminologi eller kontakta språkvårdarna via e-post: terminologi(a)isof.se.