Språkrådets terminologiverksamhet

Språkrådet har byggt upp en ny verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi. Två terminologer som tidigare arbetat vid TNC har anställts med titeln "språkvårdare i fackspråk och terminologi": Åsa Holmér och Karin Webjörn.

Språkrådet vänder sig till myndigheter
Språkrådet kommer att rikta in verksamheten på offentligt terminologiarbete på myndigheter. Det innebär framför allt att Språkrådet ska

  • inventera och stödja terminologiarbete på myndigheter
  • följa upp hur termer och begrepp används och utvecklas
  • tillgängliggöra termer och begrepp i Rikstermbanken
  • sprida kunskap, ge råd och riktlinjer
  • samordna offentliga aktörers terminologiarbete.

Stödet riktas i förstone till enskilda myndigheter för att de internt ska kunna bedriva terminologiarbete på egen hand. Men Språkrådet vill också uppmuntra till övergripande samarbete mellan olika myndigheter som har gemensam terminologi.

Språkrådet ger inspirationsföreläsningar, inte mer omfattande utbildningar
Att främja utbildning och forskning inom terminologiområdet ingår också i uppdraget, men Språkrådet kommer inte att kunna erbjuda längre utbildningar i terminologilära. Däremot kommer språkvårdarna att satsa på att sammanställa och ge råd och riktlinjer för terminologiarbete, i form av både inspirationsföreläsningar och skriftliga handledningar.

Terminologifrämjandet blir plattform för terminologikonsulter
Språkvårdarna på Språkrådet kan vara ett stöd i myndigheternas terminologiarbete men har inte möjlighet att aktivt delta. Här kan förhoppningsvis Terminologifrämjandet bli en plattform för terminologikonsulter och andra aktörer inom terminologiområdet som myndigheterna kan vända sig till om de till exempel vill ha en kurs, hjälp med att analysera sina begrepp eller bygga upp en ordlista på webben.

Kontakta Språkrådet
Vill du veta mer om Språkrådets terminologiuppdrag, läs på Språkrådets webbsidor om Fackspråk och terminologi eller kontakta språkvårdarna via e-post: terminologi(a)isof.se.