TNC-historia 1979–1987

1987

TNC erbjuds ett samarbete med Walters Lexikon kring en utgivning av TERMDOK på cd-rom. Produktion och försäljning sköts enligt avtal av Walters Lexikon (Göran Walter, tidigare TNC-anställd). Skivan blir klar i december och är den första svenska cd-romskivan på marknaden. Den innehåller 27 000 svenska termer med svenska definitioner och med termmotsvarigheter på många språk.

Efter ett riksdagsbeslut förläggs arbetet med en ny svensk nationalencyklopedi till Bra Böckers förlag. TNC får i uppdrag att välja ut
30 000 tekniska uppslagsord och gruppera dessa i ämnesområden. TNC medverkar också i arbetet med att finna de 14 ämnessakkunniga som ska ansvara för det slutgiltiga urvalet av uppslagsord och för utarbetandet av artiklar i den kommande encyklopedin.

I december kommer besked från Industridepartementet att TNC ska upp som anslagsmottagare i 1988 års budgetproposition. TNC flyttar till Västra vägen 9 c i Solna.

1985

Lars Algotsson avgår som föreståndare och Kjell Westerberg utses som tillförordnad föreståndare. På grund av minskande bidrag blir verksamheten mer inriktad på betalda uppdrag än tidigare.

1984

En handledning för skrivande personer inom byggbranschen (Byggspråk, TNC 80) kommer ut. Åsa Holmér har varit redaktör för boken, som även Kjell Westerberg, Ingbo von Zweigbergk (Statens planverk) och Kenneth Larsson (Statsrådsberedningen) har bidragit med avsnitt till.

I en strävan att lösa de tekniska översättarnas speciella problem inrättar TNC en försöksverksamhet "Termtjänst för översättare", som avslutas efter första halvåret 1984. DFI och BFR (Byggforskningsrådet) har finansierat verksamheten, vars projektledare har varit Andreas Santoft, auktoriserad translator.

Under året framgår att de tre forskningsråden DFI, BFR och STU, som tillsammans finansierat TNCs basverksamhet, avser att begränsa sina bidrag. TNC gör därför en hemställan hos Industridepartementet om medel direkt över statsbudgeten. Forskningsråden lovar att stå kvar med sina begränsade åtaganden tills det klarnar om TNC kommer att få finansiering via Industridepartementet.

TNCs personal (cirka 15 personer) har nu fyra datorer att samsas om.

1983

TNC hamnar på Dagens Nyheters förstasida den 27 maj under rubriken "Snabbstopp låter bättre":

"Uppdragsgivarna är företag, branschföreningar och myndigheter. Innan ett nytt tekniskt uttryck fastställs sänds det ut på remiss så att teknikerna får säga sitt. [...] – Vi står på teknikernas sida. De behöver exakta ord för att veta vad de talar om, säger terminologen Anna-Lena Bucher." (Anna-Maria Hagerfors, s. 1)

1982

TNC flyttar till nya och större lokaler på Stora Nygatan i Gamla Stan.

1980

Einar Selander har en kvart i P1 om facktermer den 2 mars: "Budskap i hög hatt eller vardagsklädd information?".

1979

TERMDOK konverteras till 3RIP, ett generellt direktanslutet söksystem som utvecklats med stöd av SINFDOK-pengar.

Generaldirektör Lennart Holm, Statens planverk, väljs till ny styrelseordförande.