TNC-historia 1988–1993

1993

En annorlunda ordlista blir färdig: TNC 94 EGs Ord och uttryck. Det är en engelsk-svensk korpusbaserad ordlista där delar av EGs regelverk (i huvudsak Vitboken, Romfördraget och Maastrichtavtalet) utgjort underlag. Ordlistan innehåller parallella kontexter ur den svenska och den engelska versionen av de olika texterna och ges ut på Bra Böckers förlag. Katja Hallberg och Lars Törnqvist håller ett föredrag om arbetet med ordlistan vid den nordiska lexikografikonferensen i Köpenhamn.

Nya utökade utgåvor av två TNC-klassiker ges ut, Plan- och byggtermer (TNC 95) och Skogsordlista (TNC 96).

Staffan Ulvönäs avgår med pension vid årets slut. Styrelseordföranden Lennart Holm avböjer omval. Bo Ralph, Göteborgs universitet, blir ny styrelseordförande.

1991

TNC fyller 50 år vilket firas den 22 november med en stor fest i Industrihuset i Stockholm. Festligheterna inleds med högtidstal av TNCs styrelseordförande Lennart Holm, Svenska Akademiens ständige sekreterare Sture Allén, TSKs direktör Heidi Suonuuti och chefen för Europeiska kommissionens termbank Eurodicautom Alain Reichling. Efter talen föräras TNC många presenter, bl.a. ett vårdträd av Näringsdepartementet. Efter middagen dansas det till orkestern Satin Swing.

Den tredje utgåvan av Termdok på cd-rom utkommer. Den innehåller nu en halv miljon termposter ur Eurodicautom, Termium, TNCs ordlistor, svensk standard, TNCs excerpter, den finska termbanken TEPA, RTTs ordlistor (Norge), den isländska termbanken Kringla och den danska termbanken Danterm. Programvaran är förbättrad.

1989

Den andra versionen av TERMDOK på cd-rom ges ut. Mängden material har utökats och omfattar cirka 250 000 termposter från TNCs samlade ordlistor samt från följande databaser: terminologin i svensk standard, TNCs excerpter, RTTs termbank, TSKs termbank TEPA, den kanadensiska statens termbank Termium, Afnors termbank Normaterm. Utgivningen är ett resultat av ett samarbete med Walters Lexikon och programvaruföretaget Optosof.

Regeringen tillsätter en delegation för översättning av EGs regelverk till svenska. Delegationen ger TNC ett stort uppdrag att bygga en databas innehållande de EG-specifika termer som kommer fram under delegationens arbete. Termposterna ska innehålla termer på engelska och svenska samt kontexter. TNC får också i uppdrag att tillhandahålla terminologisk service till de översättare och specialister som knyts till översättningsarbetet.

1988

Det blir klart att TNC för budgetåret 1988/89 tilldelas ett anslag på 2,5 mnkr via Industridepartementet. Det förbättrade ekonomiska läget gör det möjligt att förstärka TNCs ledning genom anställning av professor Staffan Ulvönäs som ordinarie föreståndare. En ordentlig utbyggnad av datorutrustningen kan också påbörjas: varje anställd får en egen dator!