nukleär

Fråga: Hur används nukleär i svenskan och är det verkligen ett svenskt ord?

Svar:Vi har funnit skriftliga belägg för adjektivet nukleär i svenskan från slutet av 1800-talet. Inom fackområdet kärnenergi finns flera sammansatta termer med nukleär, till exempel nukleär kedjereaktion, nukleär olycka och nukleär överhettning. I TNC 90 Kärnenergiordlista ges följande definition av nukleär:  'som avser atomkärnan eller kärnprocessen'. I Rikstermbanken får man ytterligare träffar på nukleär i fackspråkliga sammanhang.

Att avgöra huruvida ett ord är svenskt eller inte kräver att vi först definierar vad som är svenskt, och det kan bli en svår nöt att knäcka. Svenskan har ju under århundraden influerats av olika språk. Men eftersom termen har använts så pass länge i svenskan anser vi att nukleär helt klart kan räknas som ett svenskt ord.

Frågedatum: 2015-09-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.