acknowledgements

Fråga: Hur översätts den i engelsk facklitteratur så vanliga rubriken Acknowledgements. Ett stycke med denna rubrik kan ingå tillsammans med inledning och förord i början av en bok och innehåller författarens tack till olika personer.

Svar: I svenska böcker framförs oftast sådana tack inom ramen för förordet, men i böcker översatta från engelskan brukar man använda rubriken Författarens tack alt. Författarnas tack.

Frågedatum: 1995-07-14


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.