adhesion

Fråga: Är orden adhesion och adherera att betrakta som svenska eller svengelska? Ett annat ord för adhesion är vidhäftning. Området är bakteriologi.

Svar: Även om dessa i grunden latinska ord har kommit in i svenskan via engelskan är de i dag att betrakta som fullvärdiga medlemmar av den svenska ordskatten. Adherens och vidhäftning är synonymer till adhesion; adherens tycks dock vara mindre vanligt. Vidhäfta eller häfta vid är synonymer till adherera. Man säger att en bakterie adhererar till en cell. En kortfattad artikel under adhesion i Nationalencyklopedin redogör väl för termernas användning. Inom strikt vetenskaplig litteratur är de latinska varianterna adhesion och adherera till vanligare.

Frågedatum: 1995-08-11


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.