aftermarket

Fråga: Finns det någon svensk term för aftermarket (after market, after-market) i uttryck som aftermarket products. Uttrycket syftar, som ni säkert vet, på produkter som används med en viss produkt men som är tillverkade av annat företag än tillverkaren av den ursprungliga produkten. Exempel är tillsatser till olja, extrautrustning på bilar, och t.o.m. motorolja av annat fabrikat än motorfabrikatet.

Svar:Den svenska motsvarigheten till aftermarket (med synonymen after-sales) verkar enligt Nationalencyklopedin vara eftermarknad: "En marknad kan med utgångspunkt i själva produkten delas in i en primärmarknad, dvs. försäljning av produkten, och en eftermarknad som utgörs av de varor och tjänster för vilka behov uppstår och/eller kan skapas hos en kund genom dennes införskaffande av produkten. Eftermarknaden kan i varierande grad vara kopplad till själva produkten och omfattar även reservdelar, service och varor som kompletterar produkten."

Frågedatum: 1999-10-11


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning