aktualitet

Fråga: Jag undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss med termen timeliness som har dykt upp i en av de engelskspråkiga texter som vi översätter till svenska. Begreppet tycks i sammanhanget i första hand innebära att innehållet i en databas ska kunna överföras så snabbt som möjligt. Hur bör detta uttryckas på svenska?

Svar: Vi förslår att du kan översätta timeliness med de svenska ekvivalenterna aktualitet eller tidsrelevans när det engelska begreppet står för att aktuella data finns tillhands när de behövs, dvs. information har aktualitet. Termen timeliness är inte ny när den används i informationssammanhang. Den ingår t.ex. i flerordstermer som ”timeliness rating value” och ”timeliness function” som finns i ISO/IEC 14756:1999 Information Technology - Measurement and rating of performance of computer-based software systems.

Frågedatum: 2010-11-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning