altan

Fråga: I den nya standarden för byggmätning (SS 21054:2009) finns ett undantag för vissa typer av altaner. Jag undrar därför vad som skiljer en altan från en terrass – och från en balkong.

Svar:Altan och terrass är två typer av uteplatser, där en uteplats är en 'iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden'. Ett av de viktigaste särskiljande kännetecknen mellan altan och terrass är höjden över marken. även om terrassen kan vara något upphöjd har den kvar en koppling till marken som inte altanen har. Vad skiljer då en altan från en balkong? Jo, balkongen är utkragande, vilket altanen inte är, och den har inte underbyggnad, vilket altanen har (i form av pelare, arkader, annan byggnad etc.). Med detta resonemang blir takterrass språkligt lite problematiskt för det begrepp som skulle kunna beskrivas som 'den högst belägna altanen'. Visserligen används även uttrycket takaltan, men det är inte tillnärmelsevis lika vanligt som takterrass. Här får man acceptera bruket och finna sig i att takaltan är en synonym till takterrass.

Frågedatum: 2010-02-05


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.