antibiotika, antibiotikum

Fråga: Är det antibiotika eller antibiotikum som är riktigt, och hur böjs det i plural?

Svar:Det här är lånord från grekiskan och förekommer i det medicinska fackspråket i två grundformer, för olika bakomliggande begrepp:

  1. Formen antibiotika används i svenskan som ett singulart ord trots att det är en latinsk pluralform. Det är då ett så kallat mängdord och används som benämning för själva det ämne som dödar eller hämmar bakterier, som i t.ex. ”Antibiotikan har betytt oerhört mycket för den moderna sjukvården.”
  2. Formen antibiotikum används när man vill tala om enskilda läkemedelsprodukter som i t.ex. ”Patienten är allergisk mot antibiotikumen Amimox och Spektramox.”
På motsvarande sätt används också andra latinska och grekiska lånord med pluralform på -a, t.ex. antiseptika, cytostatika och narkotika, vars latinska singularformer antiseptikum, cytostatikum  respektive narkotikum används om enskilda produkter. I sammansättningar är det ämnesnamnet som används: antibiotikaresistens, cytostatikabehandling, narkotikabrott.

Ämnesnamnet antibiotika böjs inte i plural men blir i bestämd form antibiotikan. Produktnamnet antibiotikum böjs så här: ett antibiotikum, antibiotikumet; flera antibiotikum, antibiotikumen.

Frågedatum: 2005-01-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.