arbetsutbud

Fråga: När jag sökte i Rikstermbanken på arbetsutbud fick jag ingen träff. Eftersom ordet inte är särskilt genomskinligt (och verkar betyda olika saker i olika sammanhang) vore det bra om det fanns med. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) säger följande:

"När du skrivs in på Arbetsförmedlingen får du tala om hur många timmar du kan arbeta per vecka. Detta är ditt arbetsutbud. Du lämnar samma uppgift till arbetslöshetskassan på blanketten Anmälan om arbetslöshet. Arbetsutbudet har betydelse bland annat för storleken på din dagpenning. Du ska kunna och vilja ta arbete minst tre timmar per dag och under minst 17 timmar per vecka."Det är väl det som avses när man i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar använder termen. Där sägs att syftet med garantin är att ungdomarna "så snabbt som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud".I en artikel i DN skriver man t.ex.:

"I 2008 års rapport från SNS Konjunkturråd analyseras jobbpolitikens förväntade effekter på arbetsutbud, sysselsättning och disponibla inkomster."Då används ordet mer övergripande om det utbud av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden. Jag tror att det är den betydelse som de flesta är mer bekanta med.

Svar: Vi har sökt i olika källor på termen och tycker ändå att termen arbetsutbud verkar användas ganska entydigt, det vill säga om en individs förmåga eller möjlighet till att arbeta, räknat i timmar per dag eller vecka. För detta skulle arbetstidsutbud ha varit en bättre term och vi hittar faktiskt ett fåtal belägg också för den termen. Vi tycker att det andra belägget ur DN som du hänvisar till har den betydelsen och håller alltså inte med dig om att den används övergripande om det totala utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden. För utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden över huvud taget verkar snarare arbetskraftsutbud användas och vara etablerad som term.

Frågedatum: 2010-03-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning