areell näring, land-based industry

Fråga: Finns det engelska ekvivalenter till de svenska termerna areell näring och grön näring, och i så fall vad heter de?

Svar: Den vanligaste engelska benämningen för areell näring är land-based industry, och grön näring har den engelska motsvarigheten green industry.

Frågedatum: 2016-05-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning