ärvärde

Fråga: Vad heter ärvärde och börvärde på engelska?

Svar: Actual value är ärvärde, och desired value är börvärde.

Frågedatum: 1996-10-16


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning